מאמרים ופרסומים
מאמרים
ופרסומים

יותר תמיכה רגשית ופחות גיוס ופיתוח מנהלים

מאת: ניל”י גולדפיין.

“בספר הילדים של ג’וליה דונלדסון ‘איפה הקוף’ מסופר על קופיף בג’ונגל שהלך לאיבוד. הקופיף נעזר בפרפר כדי לאתר את אימו על פי תשובות כגון: “היא יותר גדולה ממני”. בסוף הספר, לאחר שהם מוצאים את האם, מבינים הקופיף והפרפר את מה שהפריד ביניהם — ההבדל בין טרנספורמציה לשינוי. זחל־גולם־פרפר אינם מתייחסים ביניהם כמו קוף קטן וקופה גדולה”, כך פתחה ניל”י גולדפיין, משנה למנכ”ל, קבוצת נירם גיתן NGG, את הרצאתה בכנס HRevolution המקוון.

גולדפיין הסבירה כי מטפורה זו מתאימה לתקופה הנוכחית: “כל מה שלמדנו במדעי הארגון וההתנהגות לא רלוונטי יותר והממונים על ההון האנושי אינם יכולים לעשות שימוש בתורות הלינאריות שעליהן הם חונכו. עלינו לעבור טרנספורמציה”.

בהרצאה הציגה גולדפיין סקר שנערך באוקטובר שבו השתתפו 265 מנהלי ומנהלות משאבי אנוש ויועצי משאבי אנוש, שבו נבחנו הנחות היסוד הנוגעות למציאות העכשווית. לטענתה, התמונה שעלתה מהסקר היא שהעוסקים במקצוע מבינים את הטרנספורמציה הבלתי נמנעת ופועלים, בקונטקסט הארגוני הרלוונטי, כדי לשנות ולהשתנות.

“בתוך הכאוס הנסיבתי התפקיד נותר יציב במהותו מבחינת תחומי אחריות, אבל יש מרכיבים בתפקיד שהתעצמו ובהם חיזוק הקשר בין מועסקים לארגון וניהול הקשר עם הפרט. המרכיבים בתפקיד שבשלב זה נותרו מאחור הם גיוס ופיתוח מקצועי. גדילה, צמיחה והתפתחות היו יעדי מפתח עד מארס, אך במציאות הנוכחית הישרדות ושמירה על הקיים זוכים לעדיפות”.

“ממצאי הסקר תומכים במרכזיות של מודל העבודה ההיברידי, המשלב בין המשרד לבית. רוב המשיבים מסכימים כי העבודה מהבית פגעה במדדים של שיתופיות, מחוברות, מצב רוח ארגוני וקשר עם צוות ומנהל ישיר. לעומת זאת, נראה כי פרודוקטיביות המועסקים ותחושת הביטחון התעסוקתי דווקא נפגעו פחות מהמעבר לעבודה מהבית. מסקנות אלה עולות גם מסקרים אחרים שערכנו לאחרונה”.

לדבריה, הסקר הצביע על כך שהאמון בהנהלת הארגון השתפר עם המעבר לעבודה מהבית. “הסיבה היא לא המעבר לבית כשלעצמו אלא התנהלות נכונה של ארגונים עם אתגרי המשבר”.

לדבריה, בימים אלה קיימת ציפייה ברורה מאנשי משאבי אנוש להגדיר ולהוביל תהליכי טרנספורמציה בארגון: אין ספק שעל אף השינויים בתהליכים, או במיקודים שבהם עוסקים אנשי משאבי אנוש, קיימת יציבות בנוגע לחשיבותם כשותף מרכזי בצליחת משבר הקורונה ובמה שעתיד לבוא אחריו”.

הסקר בוצע על ידי חברת הייעוץ קבוצת נירם גיתן NGG, חברת ההשמה והערכת בכירים — גישה שונה ומתודה סקרים.


לכתבה המלאה ב-דה מרקר לחצו

מודל מוכנות לעולם בהפרעה

קבוצת נירם גיתן פועלת על בסיס מודל רק ערוצי למוכנות אירגונית.
המודלים המשמשים כבסיס לעבודה נבחרים בהתאמה למיקוד שנקבע.

 • Dataהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Disruptive strategyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Sensing navigationהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Legacyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Cultureהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Technologyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Agilityהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Dataהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Disruptive strategyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Sensing navigationהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Legacyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Cultureהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Technologyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Agilityהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר