מאמרים ופרסומים
מאמרים
ופרסומים

לא על הטכנולוגיה לבדה: הטמעה של טכנולוגיות יקרות בארגונים מחייבת טיפול במימד האנושי - עדי בירמן פירר

בראיון עם עדי בירמן-פירר, מנכ”לית פתרונות ניהול ולמידה של קבוצת נירם גיתן NGG, היא חידדה מספר בעיות נפוצות בעולם העסקי, והרחיבה על הגישה שנמצאת ברקע של עבודת הייעוץ של נירם-גיתן.

לדבריה, “הצלחה בהטמעת מערכת אינה נמדדת רק בתחכומה הטכנולוגי, אלא גם, ובעיקר, במידת יכולתה לשרת את המטרות והיעדים שלשמם נרכשה”.

יותר מדי פעמים קורה שארגונים רוכשים טכנולוגיות יקרות בעלות פוטנציאל גבוה, אך הפוטנציאל לא ממומש בגלל תכנון לקוי והקצאה לא מספקת של משאבים לנושא ההטמעה.

עוד היא מוסיפה ואומרת “…השמשת מערכת טכנולוגית הוא תהליך טרנספורמציה לכל דבר ועניין”, על כל המשתמע מכך. נדרשת השקעה לא רק בטכנולוגיה, אלא גם בהטמעתה המוצלחת בארגון,  כלומר זמן, כסף, והדרכת משתמשים.

כישלון בהטמעה – תופעה נפוצה מדי לצערנו – לא נובע מאיכות המערכת דווקא, אלא בעיקר מניהול לקוי של תהליכי ההטמעה, וחוסר התייחסות לגורם האנושי – המשתמשים.

המרכיב המרכזי בתהליכים מעין אלו הוא המשאב האנושי, ובהקשר זה יש לזכור כי הטמעה איננה אירוע חד-פעמי, אלא תהליך מתמשך, ארוך טווח, של זרימת מידע, תגובות ושאלות לשני הכיוונים.

להמשך קריאה

מודל מוכנות לעולם בהפרעה

קבוצת נירם גיתן פועלת על בסיס מודל רק ערוצי למוכנות אירגונית.
המודלים המשמשים כבסיס לעבודה נבחרים בהתאמה למיקוד שנקבע.

 • Dataהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Disruptive strategyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Sensing navigationהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Legacyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Cultureהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Technologyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Agilityהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Dataהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Disruptive strategyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Sensing navigationהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Legacyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Cultureהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Technologyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Agilityהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר