מאמרים ופרסומים
מאמרים
ופרסומים

מחשבים את המסלול הסיני מחדש: ייעול תהליך הרכש ובקרת איכות במפעלים בסין

הספר “עידן הדחיפות – הישרדות ארגונית בעולם בהפרעה“, פרי עטו של מנכ”ל חברת ייעוץ “נירם גיתם NGG”, יצא לאור באפריל 2018. הוא הפך מהר מאוד לרב-מכר בקרב שכבת המנהלים ואנשי ארגונים, משום שהוא התייחס בדיוק לדילמות של שוק העבודה החדש. בימים אלו הספר יוצא לאור במהדורה שלישית מעודכנת ומורחבת, אשר כוללת התייחסות גם לשינויים המהירים שעברו על עולם העבודה בשנים האחרונות. 

הספר דן בשינויים הגדולים (והמפתיעים, אפשר לומר), שהיו מנת חלקה של הסביבה העסקית בשנים האחרונות – ואשר בזכותם אנו מכירים את המונח “עולם בהפרעה” – ובהשפעותיהם על ארגונים וחברות. כמו כן, ופה ייחודו של הספר, מציע דרכים מעשיות לביצוע הטרנספורמציה שעל מנהלים לעבור על מנת לשרוד ולשגשג בעולם של הפרעה.

המחבר, רן יאולוס, טוען שעלינו להבין שההפרעות בעולם מתגברות ונעשות תכופות יותר. מגפות, מלחמות, משברים, אירועי אקלים קיצוניים, ימשיכו לפקוד אותנו; לכן החשיכה שלנו חייבת להשתנות, וביחד איתה מאזן הסיכונים. 

להמשך קריאה

מודל מוכנות לעולם בהפרעה

קבוצת נירם גיתן פועלת על בסיס מודל רק ערוצי למוכנות אירגונית.
המודלים המשמשים כבסיס לעבודה נבחרים בהתאמה למיקוד שנקבע.

 • Dataהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Disruptive strategyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Sensing navigationהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Legacyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Cultureהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Technologyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Agilityהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Dataהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Disruptive strategyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Sensing navigationהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Legacyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Cultureהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Technologyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Agilityהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר