מאמרים ופרסומים
מאמרים
ופרסומים

נירם גיתן פתרונות הנדסה ארגונית

נירם גיתן פתרונות הנדסה ארגונית תומכת ומלווה ארגונים גדולים וקטנים בנושאים הבאים:

 • תהליכי תפעול שונים לצורך מצוינות תפעולית
 • ניהול תקין של שרשרת אספקה
 • בניית תכנית לשיפור ביצועים
 • התווית אסטרטגיה רב-ערוצית
 • תמיכה בחוויית לקוח רב-ערוצית
 • ניהול תהליכים אפקטיבי, ייעול תהליכים
 • שיפור ביצועי הארגון ורווחיותו
 • תכנון והטמעה של תהליכי עבודה
 • עיצוב מחדש של מבנים ארגוניים
 • יצירת מערכות מדידה ובקרה והטמעת מערכות מידע

תחומי ההתמחות של נירם גיתן פתרונות הנדסה ארגונית:

 • ניהול לקוחות
 • מערכי שירות ומכירה
 • מצוינות תפעולית
 • שיפור ביצועים
 • אסטרטגיה רב-ערוצית
 • ארגון ושיטות

למה כדאי לבחור בנירם גיתן פתרונות הנדסה ארגונית?

 • חדשנות – פיתוח והטמעה של מתודולוגיות חדשניות
 • יישום – פתרונות ישימים, תפוקות ניתנות למדידה
 • גמישות – פתרונות “תפורים” ויישומיים הניתנים לביצוע כמכלול או בצורה מדורגת
 • מחויבות – להצלחתתהליכים והליכה יד ביד עם הלקוח לאורך כל תקופת ההטמעה
 • ניסיון – עשרים שנות ניסיון, מאות פרויקטים המאפשרים מצוינות ללא פשרות
מודל מוכנות לעולם בהפרעה

קבוצת נירם גיתן פועלת על בסיס מודל רק ערוצי למוכנות אירגונית.
המודלים המשמשים כבסיס לעבודה נבחרים בהתאמה למיקוד שנקבע.

 • Dataהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Disruptive strategyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Sensing navigationהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Legacyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Cultureהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Technologyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Agilityהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Dataהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Disruptive strategyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Sensing navigationהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Legacyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Cultureהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Technologyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Agilityהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר