מאמרים ופרסומים
מאמרים
ופרסומים

ראשי הרשויות החדשים קופצים למים בלי חפיפה מתאימה

בדומה לכל ארגון עסקי, גם רשות מקומית היא סוג של ארגון מורכב; וכמו בכל ארגון שבו מתחלפים המנהלים, מומלץ כי ראשי הרשויות החדשים שנכנסו לתפקידם זה מכבר, יעברו הכשרה מתאימה

ככל שתפקיד ניהולי מורכב יותר ובעל השפעות גדולות יותר, כך נצפה לתהליך הכשרה מקצועי ומתאים למורכבות המעמד. כבר לפני שנים הכירו הרשויות בחשיבות הבחירה וההדרכה של המכהנים בתפקידי דירקטורים בחברות, ואפילו חברי כנסת מקבלים הדרכה אודות חוקי הכנסת ותהליכיה, עם כניסתם לתפקיד. אולם כדי להיות ראש עיר או רשות מקומית, כך מסתבר, לא נדרשת הכשרה או הסמכה כלשהי. הקריטריון היחיד המצביע כביכול על יכולתו של אדם להנהיג ולנהל מערכת מורכבת רב-דיסציפלינרית ורב-מימדית כמו עיר – הוא עצם בחירתו/ה על ידי התושבים, ותו לא.

ניהול עיר או רשות מקומית כולל מיומנויות רבות וצורך בהכרה, ידע וניסיון בתחומים שונים רבים. בסמכות ראשי עיר לקבל החלטות מרחיקות לכת בתחומי חינוך, ביטחון אישי, תחבורה, תקשוב ועוד, ואינטואיציה טובה היא לא ערובה מספקת לניהול נכון של המהלכים הנדרשים.

וכאן הסיפור מסתבך עוד יותר. ניהול עיר הוא ניהול של ארגון מורכב בעידן ייחודי. תושבי העיר הם גם בעלי המניות שלה וגם לקוחותיה, ולמרות שהבחירות מתקיימות אחת לחמש שנים, הציפייה שלהם היא לקבל שלטון זמין ונגיש 24/7. קצב השינויים המהיר וכניסת טכנולוגיות מתקדמות משפיעים גם על הרגלי הצריכה וגם על החיים של כולנו. לקוחות הארגון, התושבים שלו, מצפים לקבל שרות מיידי ומהיר גם באמצעות אינטרנט ואפליקציה וגם טלפונית, להשיג פתרונות מתקדמים כגון אבטחה באמצעות טכנולוגיה, מוקדי סיוע זמינים, תחבורה זמינה לפי דרישה כמו זו שאנחנו רואים בכמה ערים מתקדמות עם אופניים וקורקינטים ממונעים עליהם משלמים לפי שימוש ועוד, וכן מצפים לשירותים טכנולוגיים זמינים תקשורת, אמצעי תשלום וכדומה.

תקשורת עם גורמי העיר חייבת להיות כזו המאפשרת לתושבים להעלות נושאים המטרידים אותם באופן שוטף, עליהם להישאל על שביעות רצונם או על תמיכתם בפעילות כזו או אחרת וכמובן להיעזר בשירותים עירוניים זמינים.

בדומה לכל ארגון מורכב בעולם החדש, הפעילות בארגון הנקרא “עיר” מורכבת מתהליכים, ממשק לקוח, מערכות נותני שרות, מומחים ועוד, ועליהם להתעדכן ולעמוד בציפיות התושבים, שבעצמן מתעדכנות ומשתנות כל הזמן. כשם שארגונים נדרשים להתמודד עם שינויים גוברים בסביבתם ובציפיות לקוחותיהם מהם, כך גם הערים.

נדרשת תכנית פעולה מקיפה וסטנדרטים ברורים לאישור ראש רשות והכשרות טרום מתן מפתח העיר. גם הטוב/ה שבמתמודדים/ות לא נולדו עם כל הידע הנדרש לביצוע המשימה, ובימים של אתגרים טכנולוגיים ושינויי תפיסה וצרכים של האזרחים, נדרשת לא רק חפיפה הולמת עם כניסה לתפקיד החדש במקרים בהם מוחלפים כעת ראשי ערים, אלא התאמת אופן הניהול לצרכי השוק המשתנים, לטובת המדינה כולה.

מודל מוכנות לעולם בהפרעה

קבוצת נירם גיתן פועלת על בסיס מודל רק ערוצי למוכנות אירגונית.
המודלים המשמשים כבסיס לעבודה נבחרים בהתאמה למיקוד שנקבע.

 • Dataהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Disruptive strategyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Sensing navigationהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Legacyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Cultureהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Technologyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Agilityהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Dataהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Disruptive strategyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Sensing navigationהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Legacyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Cultureהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Technologyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Agilityהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר