Out of Office: העובדים בחופש, תנו להם לנוח

מנהלים, במקום לקטר על העובדים שנעדרים בקיץ מהעבודה, כדאי שתראו את היתרונות ותקחו גם אתם קצת חופש. ניל”י גולדפיין, שותפה מייסדת בקבוצת נירם גיתן NGG, עם טיפים למנהלים אל מול חופשת הקיץ  כבר התחלתם להרגיש כיצד המסדרונות במשרד מתרוקנים והרבה מיילים חוזרים עם תשובה לקונית של “out of office”? הילדים בחופשה מבית הספר, העולם שמחוץ למיזוג נעשה […]

:Out of Office העובדים בחופש, תנו להם לנוח

עבודה או חופשה?

מנהלים, במקום לקטר על העובדים שנעדרים בקיץ מהעבודה, כדאי שתראו את היתרונות ותקחו גם אתם קצת חופש. ניל”י גולדפיין, שותפה מייסדת בקבוצת נירם גיתן NGG, עם טיפים למנהלים אל מול חופשת הקיץ כבר התחלתם להרגיש כיצד המסדרונות במשרד מתרוקנים והרבה מיילים חוזרים עם תשובה לקונית של “out of office”? הילדים בחופשה מבית הספר, העולם שמחוץ […]

סוגרים חשבון בהשתתפות רם יאולוס, על הרגלי רכישה און ליין של הישראלים

רם יאולוס מנכ”ל קבוצת נירם גיתן בראיון לתוכנית “סוגרים חשבון”, נשאל מדוע הישראלים מעדיפים לרכוש און ליין בחנויות בינ”ל ולא ישראליות. צפו בקטע 80% מהישראלים עושים קניות או ליין מאתרים בינלאומיים, אבל לא קונים און ליין בארץ. סטלה קורין ליבר ושלמה מעוז מ”סוגרים חשבון” של החינוכית, הזמינו לאולפן את רם יאולוס כדי להסביר את התופעה.