The Market Place המודל ההיברידי: המצגת של רם יאולוס בוועידת מיקוד בלקוח

רם יאולוס, מנכ”ל קבוצת נירם גיתן NGG ומחבר הספר “עידן הדחיפות”, הציג בוועידת מיקוד בלקוח של מידע כנסים את ה-Market Place ואת המודל ההיברידי. יאולוס התייחס לכך שמסעו הפיזי של הלקוח הפך לדיגיטלי, ומסעו הדיגיטלי הפך לפיזי. המעברים בין המסעות הללו מתרחשים בכל עת, וכשחוקי המשחק משתנים, על הארגונים להשתנות בהתאם. מודל העבודה החדש, יאפשר […]