מאמרים ופרסומים
מאמרים
ופרסומים

תכנית העצמה למנהלים בכירים עבור מגוון ארגונים במשק

מרכז פיתוח למידה בקבוצת נירם גיתן מתמחה בתהליכי פיצוח ופיתוח של פתרונות למידה אפקטיביים. הצצה לבניית תכנית העצמה למנהלים בכירים עבור מגוון ארגונים במשק

פרויקט: תכנית העצמה למנהלים בכירים עבור מגוון ארגונים במשק

מטרות המהלך:

העצמת שכבת מנהלים מובילים בארגון דרך הרחבת יכולת הראייה המערכתית-

ומתן כלים ומיומנויות ניהול מתקדמות.

קהל יעד:

מנהלים בכירים ומובילים בארגון (“טאלנטים”)

דוגמה לתכנית שנוצרה במרכז הפיתוח של קבוצת נירם גיתן NGG / מה כוללת התוכנית?

 • מפגשי כיתה להקניית מיומנויות ניהול מתקדמות
 • הרצאות של גורמים מתוך הארגון – ומחוצה לו
 • “ימי שטח” – ביקור בארגונים אחרים וביחידות בתוך הארגון
 • תהליך הערכה 360 ומפגשי ליווי אישיים
 • תכנים מרכזיים:
  1. תערוכה להטמעת תפישת המנהיגות
  2. Outdoor בסימן מנהיגות
  3. משחק עסקים
  4. ניהול והעצמת כפיפים
  5. ניהול בראייה מערכתית רחבה
  6. הובלה בסביבה משתנה
  7. ניהול ומיצוב עצמי

מודל מוכנות לעולם בהפרעה

קבוצת נירם גיתן פועלת על בסיס מודל רק ערוצי למוכנות אירגונית.
המודלים המשמשים כבסיס לעבודה נבחרים בהתאמה למיקוד שנקבע.

 • Dataהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Disruptive strategyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Sensing navigationהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Legacyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Cultureהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Technologyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Agilityהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Dataהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Disruptive strategyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Sensing navigationהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Legacyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Cultureהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Technologyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Agilityהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר