מאמרים ופרסומים
מאמרים
ופרסומים

כנס מש"א של הצפון בקיסריה – המגמות הבולטות בתהליכי הערכת עובדים

ב-23.11.17, במסגרת כנס משאבי האנוש של הצפון בקיסריה, העברנו הרצאה בנושא מגמות בתהליכי הערכת עובדים. מורן דהן, דירקטורית בכירה לפתרונות לניהול הון אנושי בקב’ נירם גיתן NGG, סקרה את התפתחות התחום והטרנדים הארגוניים שמשפיעים על התהליך

גזרו ושמרו: להלן המגמות הבולטות בתחום הערכת העובדים:

• שילוב תהליך הערכה כשגרה –

לאורך השנה ולא כאירוע חד שנתי

• הכנסת כלים טכנולוגיים –

לתמיכה בתהליך השגרתי של ניהול פעולות להשגת יעדים

• אימון מנהלים –

לביצוע שיחות משמעותיות, כחלק מתהליך ההתפתחות וההשקעה בעובד

בהתאם למגמות אלה, לקראת שנת 2018 יש לכם הזדמנות לבחון את התהליך הארגוני ולייצר את ההתאמות הנכונות עבורכם.

מורן דהן, תהליכי הערכת עובד

כנס מש"א צפון, תהליכי הערכת עובדים  מורן דהן, תהליכי הערכת עובדים

מודל מוכנות לעולם בהפרעה

קבוצת נירם גיתן פועלת על בסיס מודל רק ערוצי למוכנות אירגונית.
המודלים המשמשים כבסיס לעבודה נבחרים בהתאמה למיקוד שנקבע.

 • Dataהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Disruptive strategyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Sensing navigationהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Legacyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Cultureהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Technologyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Agilityהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Dataהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Disruptive strategyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Sensing navigationהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Legacyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Cultureהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Technologyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Agilityהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר