מאמרים ופרסומים
מאמרים
ופרסומים

עולם עבודה של בחירה – חירותו של IC – Individual Contributor

עולם העבודה ממשיך להשתנות והמלחמה על גיוס, שימור וטיפוח הטאלנט הארגוני, מתחדשת בכל בוקר – עובדות אלה יחד עם העמקת התפישה הרווחת של התייחסות לעובדים כנכס ובאופן פרקטי כ’לקוחות’ מרכזיים של הארגון, משפיעות באופן מהותי על יכולת הבחירה של העובד להשפיע על נתיב הקריירה שלו וכל עובד הופך ל- Individual Contributor. אז לקראת חג החירות, בחנו את עצמכם: עד כמה אתם מאפשרים לעובדים את החירות לבחור ולהשפיע על הקריירה שלהם?

Individual Contributor

אם חלק מהאפשרויות נראות לכם הזויות, זה בסדר, אנחנו מצויים במציאות הזויה. יחד עם זאת, חשוב שנכיר בעובדה שאלו הם כללי המשחק. היכולת שלנו, כמשאבי אנוש, לספק תשתיות של בחירה וחירות משמעותית להגברת המחוברות של העובדים עשויה להשפיע בצורה ישירה על הביצועים העסקיים. העובדים שבוחרים מרגישים מחויבים יותר לבחירות שלהם ולכן ייטלו חלק פעיל ומשמעותי יותר. באותה נשימה עלינו לזכור כי לא בהכרח יש לתת אפשרות בחירה בכל הנושאים. לעיתים אנשים מעדיפים שבוחרים עבורם, כיוון שזה גם קצת משחרר וגם מחזק את המקומות שבהם הם כן יכולים לבחור ולהשפיע. כמו בכל נושא אחר בחיים התשובה נעוצה באיזון, בשילוב נכון בין ניגודים ובשאיפה להרמוניה.

שיהיה חג חירות שמח מלא בחירות של אביב וצמיחה!

מודל מוכנות לעולם בהפרעה

קבוצת נירם גיתן פועלת על בסיס מודל רק ערוצי למוכנות אירגונית.
המודלים המשמשים כבסיס לעבודה נבחרים בהתאמה למיקוד שנקבע.

 • Dataהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Disruptive strategyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Sensing navigationהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Legacyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Cultureהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Technologyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Agilityהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Dataהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Disruptive strategyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Sensing navigationהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Legacyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Cultureהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Technologyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Agilityהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר