אתגרים מרכזיים

 • הבנת צורכי הלקוח בהווה ובעתיד הקרוב, גלוייים וסמויים
 • התאמת מוצרים ושירותים ללקוחות משתנים
 • יצירת נאמנות
 • גירוי ויצירת צרכים נוספים

פתרונות

 • בניית תפישת שרות ומכירה לאורה יפעל המערך הקמעונאי, הן בממשק מול לקוח (כלל הערוצים: פיזי, טלפוני, דיגיטלי) והן בממשק מטה – רשת/מערך קמעונאי
 • יישום תכניות הכשרה עבור הדרג הניהולי תוך התמקדות בניהול מערכי שירות ומכירה: ניהול הסניף/מתחם/חנות, ניהול צוות שירות ומכירה, ניהול לקוחות קיימים ופוטנציאלים
 • הקניית כלים, ידע ומיומנויות לצוותי השירות והמכירה מול לקוח הקצה, לאור התפישה ושיטת הניהול
 • תכנית חניכה on the job – לווי המנהלים והעובדים במקום עבודתם ליישום של הכלים והמיומנויות
 • הובלת תהליכי שיפור ביצועים – הקניית כלים לביצוע מדידות בתוחמי מכירות, ביצועי עובדים והשוואתם באמצעות כלים אמפיריים
 • התאמה והטמעה של מערך ניהולי רחב של רשת/סניפים בפריסה גאוגרפית ולפי התמחויות

ענפי ההתמחות שלנו

קבוצת נירם גיתן מובילה בישראל בתחומי ההתמחות שלה ובענפים בהם מתמקדת. הקבוצה פועלת ברחבי העולם והיא קבוצת הייעוץ הישראלית היחידה הנותנת מענה לארגונים ישראליים בעלי פעילות בחו”ל, ארגונים בינלאומיים וגלובליים
מודל מוכנות לעולם בהפרעה

קבוצת נירם גיתן פועלת על בסיס מודל רק ערוצי למוכנות אירגונית.
המודלים המשמשים כבסיס לעבודה נבחרים בהתאמה למיקוד שנקבע.

 • Dataהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Disruptive strategyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Sensing navigationהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Legacyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Cultureהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Technologyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Agilityהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Dataהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Disruptive strategyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Sensing navigationהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Legacyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Cultureהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Technologyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Agilityהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר