רשויות ומוסדות ציבור

אתגרים מרכזיים במוסדות הציבור

 • מבנה ארגוניים מסורתיים של מוסדות ציבור ורשויות ממוקדים תפעולית ואינם מותאמים לתפישת ניהול לקוח
 • ההון האנושי ותיק ובעל הרגלים ושיטות עבודה מושרשות אשר אינן מתאימות למאה ה-21
 • התאמת תהליכים ושיטות לתפיסות עולם תפעוליות חדשות, ממוקדות שירות ולקוח

פתרונות

 • בחינת מבנים ותהליכים – בחינת פערים בין ציפיות לקוח לשירותי הארגון הקיימים. הגדרה של מושג “לקוח”, גיבוש תפישה רצויה לניהול קשרי לקוחות, הקמה ורתימה של צוות פנים ארגוני להטמעת התהליך
 • הובלת תהליך שינוי תפישה בקרב בעלי תפקידים
 • הכשרת הון אנושי להבנה מחודשת של מיקודי התפקידים, הטמעת מיומנויות קריטיות והקניית כלים רב ערוציים
 • הכשרת דרג ניהולי בממשק הלקוח להובלת צוות עובדים לפי עקרונות חדשים, הקניית יכולות ניהול שינוי, חניכה ושיפור ביצועים
 • יצירת דרכי התקשרות חדשות בין הארגון ללקוח – יצירת קשר יזום עם קהל הלקוחות ושיתופם בתהליכים כגון: עומס או תקלה זמנית
 • הגדרת סט ערכים מוביל ו/או אמנת שירות – יצירת שפה חדשה ומשותפת בין הארגון לקהל לקוחותיו
 • נירם גיתן פתרונות ייעוץ והדרכה מספקת את מגוון הפתרונות האפשריים במגזר הציבורי

ענפי ההתמחות שלנו

קבוצת נירם גיתן מובילה בישראל בתחומי ההתמחות שלה ובענפים בהם מתמקדת. הקבוצה פועלת ברחבי העולם והיא קבוצת הייעוץ הישראלית היחידה הנותנת מענה לארגונים ישראליים בעלי פעילות בחו”ל, ארגונים בינלאומיים וגלובליים
מודל מוכנות לעולם בהפרעה

קבוצת נירם גיתן פועלת על בסיס מודל רק ערוצי למוכנות אירגונית.
המודלים המשמשים כבסיס לעבודה נבחרים בהתאמה למיקוד שנקבע.

 • Dataהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Disruptive strategyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Sensing navigationהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Legacyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Cultureהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Technologyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Agilityהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Dataהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Disruptive strategyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Sensing navigationהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Legacyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Cultureהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Technologyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Agilityהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר