שירותי בריאות

אתגרים מרכזיים

 • מיזוג בין פעילויות עסקיות
 • מיזוג בין יחידות ארגוניות
 • הקמה של אופרציות תפעוליות חדשות
 • בניית DNA ארגוני של One Company
 • הטמעת סטנדרטים ותהליכים גלובליים
 • ניהול תהליכי שינוי גלובליים
 • ניהול מערכי הידע

פתרונות

 • בניית סט ערכים ארגוניים והגדרת ה-DNA הנדרש להשגת יעדים עסקיים
 • בניית מתודולוגיות עבודה גלובליות בהיבטים של למידה, Organizational Development, מכירות, שירות, תפעול ועוד
 • הטמעת תהליכים ארגוניים ועסקיים גלובליים – פיתוח ויישום מתודולוגיות להטמעת שינוי ולהטמעת תהליכים וכלים בראייה גלובלית
 • מיפוי תהליכים וגופי ידע הנדרשים להקמת מערכים תפעוליים חדשים על בסיס ידע ומתודולוגיות עבודה רב תחומיות
 • פיתוח מנהיגות וניהול שינוי – ליווי תהליכי שינוי וצמיחה תוך התייחסות להיבטים מבניים, תהליכים, וכן להיבטים אישיים ובין-אישיים
 • הטמעת מערכות מידע ומערכות עסקיות – פיתוח, הדרכה והטמעה של כלים ומערכות עסקיות, ליווי צוותי שיפור פנימיים, הכשרות מדריכים
 • פתרונות ניהול ידע ולמידה – ליווי ארגונים בחשיבה אסטרטגית והטמעה של תפישות ניהול ידע ולמידה מתקדמות, במציאות ארגונית דינמית ובהתאם לתנאי השוק והרגולציה, תוך תרגום צרכי הלמידה בארגון לתכניות הכשרה והתפתחות

ענפי ההתמחות שלנו

קבוצת נירם גיתן מובילה בישראל בתחומי ההתמחות שלה ובענפים בהם מתמקדת. הקבוצה פועלת ברחבי העולם והיא קבוצת הייעוץ הישראלית היחידה הנותנת מענה לארגונים ישראליים בעלי פעילות בחו”ל, ארגונים בינלאומיים וגלובליים
מודל מוכנות לעולם בהפרעה

קבוצת נירם גיתן פועלת על בסיס מודל רק ערוצי למוכנות אירגונית.
המודלים המשמשים כבסיס לעבודה נבחרים בהתאמה למיקוד שנקבע.

 • Dataהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Disruptive strategyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Sensing navigationהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Legacyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Cultureהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Technologyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Agilityהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Dataהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Disruptive strategyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Sensing navigationהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Legacyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Cultureהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Technologyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Agilityהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר