מאמרים ופרסומים
מאמרים
ופרסומים

טרנספורמציה ארגונית: 7 עקרונות שכל ארגון חייב לאמץ ולהפנים

כיום מחולל הטרנספורמציה הארגונית העיקרי הוא הטכנולוגיה. ההשקעה בטכנולוגיה כשלעצמה אינה מהווה מוכנות לשינוי, ויש צורך לאמץ עוד מספר עקרונות חשובים | אינפוגרפיקה

כיום מחולל הטרנספורמציה העיקרי, המשפיע על מה שקורה בארגונים הוא הטכנולוגיה. קצב התפתחות הטכנולוגיה מהיר בהרבה מכל המשפיעים האחרים על השינויים בארגון. השפעתה של הטכנולוגיה עוצמתית יותר, ולכן נדרשת הערכות בעלת מאפיינים שונים לשינויים המתחוללים. עם זאת, חשוב להבין כי ההשקעה בטכנולוגיה כשלעצמה אינה מהווה מוכנות לשינוי. ויש צורך לאמץ עוד מספר עקרונות חשובים.

להלן 7 עקרונות שכל ארגון חייב לאמץ ולהפנים

טרנספורמציה ארגונית – 7 עקרונות שכל ארגון חייב לאמץ ולהפנים

1.שינוי כשגרה –

ניהול השינוי כשגרה, גמישות ארגונית (Agile)

2.דרכים חדשות –

חיפוש מתמיד אחר דרכים אחרות לביצוע משימות או לייתר אותן

3.טכנולוגיה=אסטרטגיה –

אימוץ חשיבה טכנולוגית אסטרטגית

4.חדשנות –

עידוד ופיתוח יכולת חדשנות פנימית וחיצונית

5.פירוק והסטה לטכנולוגיה –

פירוק מתמיד של פעילויות ותפקידים. הסטה לטכנולוגיה וקונסולידציה

6.שרות עצמי –

חיפוש מתמיד אחר פעולות הניתנות להסטה לשרות עצמי והנגשה ללקוחות

7.הגנה והנגשת מידע –

פירוק מתמיד של מידע לסוג שיש להגן עליו וסוג שאפשרי להנגשה

מודל מוכנות לעולם בהפרעה

קבוצת נירם גיתן פועלת על בסיס מודל רק ערוצי למוכנות אירגונית.
המודלים המשמשים כבסיס לעבודה נבחרים בהתאמה למיקוד שנקבע.

 • Dataהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Disruptive strategyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Sensing navigationהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Legacyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Cultureהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Technologyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Agilityהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Dataהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Disruptive strategyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Sensing navigationהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Legacyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Cultureהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Technologyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Agilityהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר