ניהול הון האנושי

טרנספורמציה - מעבר הארגון בין מצבים בקצב גבוה

חדירת הטכנולוגיה לכלל מימדי הארגון משפיעה על הצרכים מההון האנושי. תפקידים שהיו בליבת הארגון הופכים פתאום ללא נחוצים ואילו מיומנויות ויכולות חדשים צפים ומאתגרים את המרקם הארגוני האנושי.
במקביל מתמודד הארגון עם שינוי בתפקידים הקיימים, סביבת העבודה משתנה וגם כאשר תפקיד נחוץ, משתנה סט המיומנויות הנדרש לביצועו.

תחומים שהעסיקו את ההנהלה ומערך משאבי האנוש כגון גיוס, קליטה, פיתוח הטאלנט, הופכים את פניהם ומשתנים. קצב השינוי עולה ומתודולוגיות שהיוו את ה-“Best Practice” אינן רלוונטיות יותר.

ההתמחות שלנו

קבוצת נירם גיתן מסייעת לארגונים למפות את מרקם היכולות והמיומנויות העתידי, להבחין היכן קצב השינוי הוא פרמטר קריטי והיכן יש לשמור על מיומנויות קיימות ולעבור את הדרך תוך פיתוח יכולות ארגוניות חדשות הנדרשות בארגון של ימינו.

פתרונות

 • בחינת המוכנות הארגונית לטרנספורמציה של ההון האנושי
 • מיפוי, איתור והגדרה של פערי ההון האנושי הווה ועתיד
 • גיבוש תכנית לטרנספורמציה של ההון האנושי
 • גיבוש מתודולוגיה ותפישת ההפעלה לניהול הטאלנט
 • גיבוש מתודולוגיה ותפישת הפעלה לניהול מחזור חיי העובד (Hire to retire)

הפתרונות שלנו

נירם גיתן מספקת את שירותיה למאות חברות בארץ ובעולם. סל הפתרונות והמוצרים שלנו אינטגרטיבי ומבוסס על ידע, שיטות וכלים חדשניים, תוך התאמה לצרכי הלקוחות השונים.
מודל מוכנות לעולם בהפרעה

קבוצת נירם גיתן פועלת על בסיס מודל רק ערוצי למוכנות אירגונית.
המודלים המשמשים כבסיס לעבודה נבחרים בהתאמה למיקוד שנקבע.

 • Dataהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Disruptive strategyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Sensing navigationהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Legacyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Cultureהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Technologyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Agilityהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Dataהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Disruptive strategyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Sensing navigationהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Legacyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Cultureהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Technologyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Agilityהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר