מאמרים ופרסומים
מאמרים
ופרסומים

מרכזי מסחר שכונתיים In, קניונים ואאוטלטים גדולים Out: רם יאולוס בראיון רדיו לצבע הכסף בכאן ב'

מרכזי מסחר שכונתיים In, קניונים ואאוטלטים גדולים Out
עלייה בצורך של אנשים לתגובות מיידיות במאמץ קטן ובצורה מהירה, מביאה גופים קמעונאים לפתוח סניפים חדשים במרכזי מסחר שכונתיים על חשבון קניונים ואאוטלטים גדולים.
רם יאולוס, מנכ”ל קבוצת נירם גיתן NGG, סיפר בראיון ל”צבע הכסף” בכאן ב’ על ענף מרכזי המסחר שמשנה את פניו ומסביר איך זה קשור לדיגיטל ולצורך מתן חוויה ללקוח בעולם בהפרעה?
האזינו לראיון >>

מרכזי מסחר שכונתיים In, קניונים ואאוטלטים גדולים Out

מודל מוכנות לעולם בהפרעה

קבוצת נירם גיתן פועלת על בסיס מודל רק ערוצי למוכנות אירגונית.
המודלים המשמשים כבסיס לעבודה נבחרים בהתאמה למיקוד שנקבע.

 • Dataהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Disruptive strategyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Sensing navigationהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Legacyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Cultureהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Technologyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Agilityהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Dataהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Disruptive strategyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Sensing navigationהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Legacyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Cultureהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Technologyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Agilityהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר