אסטרטגיה

אסטרטגיה

תקציר

תהליכי גיבוש אסטרטגיה בעולם בהפרעה אינם דומים לתהליכים שבוצעו בעבר.
מתוכניות לטווחי זמן ארוכים (שנה, שנתיים ואף חמש) – למציאות שבה “מחשבים מסלול מחדש” באופן רציף.

המציאות החדשה מחייבת קבלת החלטות מהירה ועל סמך מידע חלקי בלבד, הובלת יישומים קצרים וממוקדים וכל זאת תוך בקרה שוטפת על יישום האסטרטגיה, במקביל לפעילויות מזדמנות נדרשות של “כאן ועכשיו”.

• ניתוח מוכנות ארגונית לעולם בהפרעה (Disruption Strategy).
• בניית “מפת חום” למיקודים אסטרטגיים (Strategic Focus Map).
• הקמת יחידות לתכנון אסטרטגי.
• גיבוש תפישת הפעלה לתכנון אסטרטגי.
• גיבוש תהליך ניהול מידע.
• גיבוש תהליך ניהול סיכונים ארגוניים.
• גיבוש והפעלה של תהליך בחינת חלופות אסטרטגיות.
• גיבוש והפעלה של תהליכי הערכת מצב, עבודת מטה וקבלת החלטה על חלופות אסטרטגיות.
• הטמעת השימוש במתודלוגיית “דגלים אדומים”.
• יישום גישת ה”אדם העשירי” ו”צוות אדום” כמנגנון לאיזון בקבלת החלטות.
• גיבוש אסטרגיית ה”יום שאחרי” – הערכות, התמודדות ויציאה ממשברים.
• הקמת יחידות לניהול היוזמות האסטרטגיות (SRO, EPMO, EMO).

פתרונות

תקציר

תהליכי גיבוש אסטרטגיה בעולם בהפרעה אינם דומים לתהליכים שבוצעו בעבר.
מתוכניות לטווחי זמן ארוכים (שנה, שנתיים ואף חמש) – למציאות שבה “מחשבים מסלול מחדש” באופן רציף.

המציאות החדשה מחייבת קבלת החלטות מהירה ועל סמך מידע חלקי בלבד, הובלת יישומים קצרים וממוקדים וכל זאת תוך בקרה שוטפת על יישום האסטרטגיה, במקביל לפעילויות מזדמנות נדרשות של “כאן ועכשיו”.

פתרונות

• ניתוח מוכנות ארגונית לעולם בהפרעה (Disruption Strategy).
• בניית “מפת חום” למיקודים אסטרטגיים (Strategic Focus Map).
• הקמת יחידות לתכנון אסטרטגי.
• גיבוש תפישת הפעלה לתכנון אסטרטגי.
• גיבוש תהליך ניהול מידע .
• גיבוש תהליך ניהול סיכונים ארגוניים.
• גיבוש והפעלה של תהליך בחינת חלופות אסטרטגיות.
• גיבוש והפעלה של תהליכי הערכת מצב, עבודת מטה וקבלת החלטה על חלופות אסטרטגיות.
• הטמעת השימוש במתודלוגיית “דגלים אדומים”.
• יישום גישת ה”אדם העשירי” ו”צוות אדום” כמנגנון לאיזון בקבלת החלטות.
• גיבוש אסטרגיית ה”יום שאחרי” – הערכות, התמודדות ויציאה ממשברים.
• הקמת יחידות לניהול היוזמות האסטרטגיות (SRO, EPMO, EMO).