כספים

כספים

תקציר

השינויים התכופים והרב מימדים בשוק הופכים את מלאכת בניית וניהול התקציב למורכבת במיוחד. בניית תקציב שנתי כבר אינה משרתת את הארגון ונדרשים שינויים רבים לאורך השנה, בהתאם לשינויי השוק והכלים החדשים המפותחים.

• ניתוח מוכנות ארגונית לעולם בהפרעה (Disruption Strategy).
• בניית “מפת חום” למיקודים אסטרטגיים (Strategic Focus Map).
• גיבוש והפעלה של תהליכי הערכת מצב, עבודת מטה וקבלת החלטה על חלופות אסטרטגיות.
• פיתוח כלים ויכולות ארגוניות התומכים ביעילות ואפקטיביות.
• ניתוח פוטנציאל הסטת פעילות ידנית לאוטומציה ומיכון.

פתרונות

תקציר

השינויים התכופים והרב מימדים בשוק הופכים את מלאכת בניית וניהול התקציב למורכבת במיוחד. בניית תקציב שנתי כבר אינה משרתת את הארגון ונדרשים שינויים רבים לאורך השנה, בהתאם לשינויי השוק והכלים החדשים המפותחים.

פתרונות

• ניתוח מוכנות ארגונית לעולם בהפרעה (Disruption Strategy).
• בניית “מפת חום” למיקודים אסטרטגיים (Strategic Focus Map).
• גיבוש והפעלה של תהליכי הערכת מצב, עבודת מטה וקבלת החלטה על חלופות אסטרטגיות.
• פיתוח כלים ויכולות ארגוניות התומכים ביעילות ואפקטיביות.
• ניתוח פוטנציאל הסטת פעילות ידנית לאוטומציה ומיכון.