מערכות מידע

מערכות מידע

תקציר

בשנים האחרונות הפך מנהל מערכות המידע לעמוד התווך של הארגון עליו מתבססים תהליכים רבים.
הטכנולוגיה הפכה מגורם ארגוני מעכב לגורם מאפשר רב עוצמה.
בינה מלאכותית, ביג דאטה ואנליטיקה, תובעים פיתוח יישומים שיאפשרו למשתמשים להפיק תובנות רבות ערך מהמידע הרב שיש להם, ולטפל במערכות ה-Legacy, שאינן מדברות עם מערכות חכמות.

החדשנות והדיגיטליות מביאים לפתחם של מנהלי מערכות מידע אתגרים חדשים, בהם מגוון רחב של אפשרויות ליישומים ומערכות בעלי תרומה וערך. עם זאת, הכל חייב להיות מהיר, להביא להתייעלות ולבוא לידי ביטוי בשורת הרווח.

  • פיתוח תוכניות למיכון והגדרת סדרי עדיפויות להשגת יעילות ארגונית.
  • פיתוח כלים ויכולות ארגוניות תומכי יעילות ואפקטיביות.
  • בחינת המוכנות הארגונית לפיתוח חדשנות ב-IT בעולם בהפרעה.
  • ניהול פרויקט טרנספורמציה דיגיטלית.
  • אפיון והגדרת דרישות למערכות המידע.

פתרונות

תקציר

בשנים האחרונות הפך מנהל מערכות המידע לעמוד התווך של הארגון עליו מתבססים תהליכים רבים.
הטכנולוגיה הפכה מגורם ארגוני מעכב לגורם מאפשר רב עוצמה.
בינה מלאכותית, ביג דאטה ואנליטיקה, תובעים פיתוח יישומים שיאפשרו למשתמשים להפיק תובנות רבות ערך מהמידע הרב שיש להם, ולטפל במערכות ה-Legacy, שאינן מדברות עם מערכות חכמות.

החדשנות והדיגיטליות מביאים לפתחם של מנהלי מערכות מידע אתגרים חדשים, בהם מגוון רחב של אפשרויות ליישומים ומערכות בעלי תרומה וערך. עם זאת, הכל חייב להיות מהיר, להביא להתייעלות ולבוא לידי ביטוי בשורת הרווח.

פתרונות

• פיתוח תוכניות למיכון והגדרת סדרי עדיפויות להשגת יעילות ארגונית.
• פיתוח כלים ויכולות ארגוניות תומכי יעילות ואפקטיביות.
• בחינת המוכנות הארגונית לפיתוח חדשנות ב-IT בעולם בהפרעה.
• ניהול פרויקט טרנספורמציה דיגיטלית.
• אפיון והגדרת דרישות למערכות המידע.