ניהול סיכונים

ניהול סיכונים

תקציר

ניהול סיכונים בעולם בהפרעה מייצר צורך בקבלת החלטות בסביבה של כאוס ואי ודאות. תפקיד מנהל הסיכונים הולך ומתרחב כאשר עליו לחזות ולהתמודד עם מציאות עמומה המשתנה בקצב מהיר.

• גיבוש תהליך ניהול סיכונים ארגוניים ואסטרטגיים.
• בניית מפת המאמצים הארגוניים אל מול מפת הסיכונים.
• גיבוש והפעלה של תהליכי הערכת מצב, עבודת מטה וקבלת החלטה על חלופות אסטרטגיות.
• פיתוח כלים ויכולות ארגוניות התומכים ביעילות ואפקטיביות.

פתרונות

תקציר

ניהול סיכונים בעולם בהפרעה מייצר צורך בקבלת החלטות בסביבה של כאוס ואי ודאות. תפקיד מנהל הסיכונים הולך ומתרחב כאשר עליו לחזות ולהתמודד עם מציאות עמומה המשתנה בקצב מהיר.

פתרונות

• גיבוש תהליך ניהול סיכונים ארגוניים ואסטרטגיים.
• בניית מפת המאמצים הארגוניים אל מול מפת הסיכונים.
• גיבוש והפעלה של תהליכי הערכת מצב, עבודת מטה וקבלת החלטה על חלופות אסטרטגיות.
• פיתוח כלים ויכולות ארגוניות התומכים ביעילות ואפקטיביות.