שיווק וסחר

שיווק וסחר

תקציר

עולם ה-E-Commerce הולך ומתפתח בקצב מואץ. מנהלי שיווק וסחר נדרשים לפתח יכולות ותהליכים דיגיטליים חדשים וחדשניים ועדיין “להתכתב” עם התהליכים הפיזיים אשר בבסיס הארגון, ולשלב את הכל לתהליך היברידי שלם (פיזי – דיגיטלי משולב).

הטרנספורמציה הדיגיטלית הינה משימה מתמשכת התובעת אסטרטגיה מדויקת ותהליך יישום מורכב המשלב כמות גדולה של ממשקים, יכולות ומנגנונים חדשים.

• ניתוח מוכנות ארגונית לחוויית לקוח רב ערוצית ודיגיטלית בעולם בהפרעה.
• גיבוש אסטרטגיה רב ערוצית ודיגיטלית.
• המערך ההיברידי – גיבוש המודל ויישומו, שיפור מערך קיים.
• אפיון והגדרת הפתרון הדיגיטלי.
• ניהול פרויקט הטרנספורמציה הדיגיטלית.

פתרונות

תקציר

עולם ה-E-Commerce הולך ומתפתח בקצב מואץ. מנהלי שיווק וסחר נדרשים לפתח יכולות ותהליכים דיגיטליים חדשים וחדשניים ועדיין “להתכתב” עם התהליכים הפיזיים אשר בבסיס הארגון, ולשלב את הכל לתהליך היברידי שלם (פיזי – דיגיטלי משולב).

הטרנספורמציה הדיגיטלית הינה משימה מתמשכת התובעת אסטרטגיה מדויקת ותהליך יישום מורכב המשלב כמות גדולה של ממשקים, יכולות ומנגנונים חדשים.

פתרונות

• ניתוח מוכנות ארגונית לחוויית לקוח רב ערוצית ודיגיטלית בעולם בהפרעה.
• גיבוש אסטרטגיה רב ערוצית ודיגיטלית.
• המערך ההיברידי – גיבוש המודל ויישומו, שיפור מערך קיים.
• אפיון והגדרת הפתרון הדיגיטלי.
• ניהול פרויקט הטרנספורמציה הדיגיטלית.