קצב ההתפתחות העולמי והעידן הדיגיטלי, מייצרים אצל ארגונים צורך הולך וגובר בביצוע התאמות ושינויים משמעותיים (טרנספורמציה), על מנת להתאים את עצמם לקצב ומורכבות השינויים הנדרשים להישרדות.

יישום של מודלים עסקיים חדשים, רגולציות, דיגיטל ואוטומציה ומצוינות תפעולית, הם רק חלק משינויים משמעותיים שמבוצעים בארגונים עסקיים להשגת משאבים והתמחויות שלא היה בהם צורך בעבר ולטובת קידום הארגון בקצב ובתוצאות הנדרשות.