מאמרים ופרסומים
מאמרים
ופרסומים

מה זה גיוון והכלה?

כולם שואלים אותנו לאחרונה מה זה “גיוון והכלה”? והאם מדובר ב”הכלה” או “הכללה”? ביקשנו מניל”י גולדפיין, מנכ”ל נירם גיתן פתרונות הדרכה גלובלית, שתעשה סדר במושגים

כמו למילה Agility, שתורגמה בעברית ל“זמישות” (צירוף המילים זריזות וגמישות, בהיעדר תרגום טוב יותר), כך גם יש אתגר לתרגום הביטוי Diversity and Inclusion.

המילה Diversity, מתורגמת מאנגלית לעברית כ“גיוון” או “הגוונה”, ומשמעות המילה בשוק התעסוקה, היא גיוס טאלנטים שונים ואחרים לצרכי חיזוק כוח התעסוקה והתאמתו לצרכי החברה המשתנים, אל מול שוק דינמי.250-250

המילה Inclusion, מתורגמת ל“הכלה” או “הכללה” ומשמעותה, בתרגום חופשי, שעל מנת לייצר סינרגיה בין השונויות (ולא קונפליקטים ואי הבנות) על הארגון לתת את הדעת על שילוב מושכל ונכון של האנשים השונים בלב העשייה הארגונית.

במילים אחרות, להכיל את השונויות או להכליל את אותם שונים בתוך ה”מיין סטרים” של התרבות הארגונית הקיימת. העניין דורש פתיחות, נקיון מדעות קדומות, ויכולת להכיל את השונה ואף יותר מזה. לראות את הערכים המוספים השונים של השונויות ולהיפתח לשינוי.

מודל מוכנות לעולם בהפרעה

קבוצת נירם גיתן פועלת על בסיס מודל רק ערוצי למוכנות אירגונית.
המודלים המשמשים כבסיס לעבודה נבחרים בהתאמה למיקוד שנקבע.

 • Dataהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Disruptive strategyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Sensing navigationהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Legacyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Cultureהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Technologyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Agilityהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Dataהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Disruptive strategyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Sensing navigationהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Legacyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Cultureהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Technologyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Agilityהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר