מאמרים ופרסומים
מאמרים
ופרסומים

ארגון מנצח בעולם בהפרעה: המצגת של נועם לזר בכנס מנהלים בכירים של STKI

הרצאתו של נועם לזר, מנכ”ל נירם גיתן פתרונות הנדסה ארגונית בכנס מנהלים בכירים של STKI

נועם לזר, מנכ”ל חברת נירם גיתן פתרונות הנדסה ארגונית, השתתף לאחרונה במפגש מנהלים בכירים של STKI ודיבר על “ארגון מנצח בעולם בהפרעה”. בהרצאתו הוא הציג את המלכוד שנוצר לאור קצב הכניסה של חדשנות טכנולוגית והאיטיות היחסית של הטרנספורמציה הארגונית; הוא דיבר על התפקיד החשוב של המוביל הטכנולוגי בארגון והצורך לסגל ראייה רב-ממדית של השינוי כדי להשיג את התוצאה הנדרשת. לאחר מכן הציג ארבעה מקרי אירוע בהם השקעות טכנולוגיות לא ממשות את הפוטנציאל, כי במקביל לשינוי הטכנולוגי לא נעשה השינוי הארגוני הנדרש. לסיכום, הוא המליץ לכל הארגונים לסגל תכנית עבודה אינטגרטיבית שמחברת את הארגון, הטכנולוגיה והעובד, ולא להתמקד רק בהיבט הטכנולוגי שקל יותר לקידום, אבל מייצר השקעות גבוהות ללא תשואה ממשית.

הרצאה של נועם לזר – ארגון מנצח בעולם בהפרעה from קבוצת נירם גיתן NGG
הקודם
הבא

מודל מוכנות לעולם בהפרעה

קבוצת נירם גיתן פועלת על בסיס מודל רק ערוצי למוכנות אירגונית.
המודלים המשמשים כבסיס לעבודה נבחרים בהתאמה למיקוד שנקבע.

 • Dataהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Disruptive strategyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Sensing navigationהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Legacyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Cultureהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Technologyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Agilityהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Dataהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Disruptive strategyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Sensing navigationהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Legacyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Cultureהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Technologyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Agilityהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר