מאמרים ופרסומים
מאמרים
ופרסומים

ראש השנה תשע"ט: טרנספורמציה ארגונית במערכת הביטחון

ראש השנה תשע”ט: רם יאולוס, מנכ”ל קבוצת נירם גיתן NGG, מציג את השינויים שעברה השנה מערכת הביטחון 

פעם מוכנות הייתה שם המשחק, אנשי צבא חשבו על מוכנות במונחי יכולת להתמודד עם תרחישים שונים. הנגזרת המיידית של הניסיון הקשה לאורך השנים, מביא עם הזמן לעליית ההגדרה של מה נדרש על מנת להשיג מוכנות. כתוצאה מכך עלה היקף התקציב הנדרש, לא תמיד בפרופורציה לצורך האמיתי, ובהכרח לא תוך לקיחת כלל המשמעויות בחשבון.

עם השנים התפתחה ההבנה שלכל דבר יש מחיר, ואם יש מחיר אז בסופו של דבר הוא יכול לפגוע במוכנות. יחידות במערכת הביטחון מתמודדת לא רק עם היבטי הצטיידות אסטרטגית וכוח אדם בהיבט המוכנות. הן גם נדרשות להתייעל על מנת לפנות משאבים לצרכים מבצעיים. התייעלות בתהליכי הלוגיסטיקה, רמות המלאי והגדרה נכונה של המלאי הנדרש, כנגזרת מהגדרת המוכנות.

הצבא עוסק בשנים האחרונות לכל רוחבו בהיבטים של יעילות במערכי שרשרת האספקה שלו, מתוך הבנה שהתייעלות תביא לחסכון, שיופנה לשיפור ברמת המוכנות

היעילות יכולה להיות מושגת במספר פרמטרים ומימדים מרכזיים:

רמות המלאי המוחזקות אל מול הגדרות הצורך הקיימות

בחינת מצאי, רמות מלאי “מת” ומטריצת עומק המלאי, מול מחזור גלגולי המלאי – מטריצה המאפשרת להסתכל על המלאי הנע במהירות, באיטיות או שאינו נע כלל.

משכי ההצטיידות ומצאי לפי סוגי המלאי

שאלת משך הזמן שלוקח להצטייד מרגע שעולה הצורך ועד שציוד מגיע בפועל. במקביל שאלת זמינות המקורות בזמנים משתנים ואמינות מקורות אלו. ככל שמשך הזמן קצר יותר והמקור אמין יותר, כך גם הצורך בהצטיידות יורד.

הצטיידות ראשונית

שאלה מעניינת העולה כאשר רוכשים מערכת או ציוד חדש ואין ניסיון קודם בצריכת המלאי. באירועים מסוג זה נדרש לבחון את סעיפים 1,2 וקריטריונים אחרים ולקבוע את המנגנון של חזרה ובחינה לאורך מחזור החיים של המערכת.

מהו אסטרטגי, מהו חיוני למוכנות?

סט הקריטריונים האסטרטגי על פיו מגדירים מה הופך לאסטרטגי וחיוני ועל פיו מסווגים את המלאי על מנת ליצור את סט פרופילים/קלסתרים המגדירים מוכנות. קריטריונים אלו ישפיעו על כלל הפרמטרים ועל תהליכי ההצטיידות השוטפים ומכאן גם על סך העלויות הכולל.

הדינמיות של היחידות במערכת הביטחון ושל המערכת כולה מחייבים התמודדות מתמשכת וקבועה עם סוגיות אלו ובחינה מחדש בכל פעם של הקריטריונים הנקבעים והתאמתם לצרכים בתקופה נתונה. במהלך השנה סייענו ליחידות שונות במערכת לבחון את היערכותם בתחומים אלו ולחסוך סכומים גדולים שיוסטו לצרכים אחרים ויאפשרו בהמשך הדרך להשיג רמת מוכנות כוללת גבוהה יותר.

מודל מוכנות לעולם בהפרעה

קבוצת נירם גיתן פועלת על בסיס מודל רק ערוצי למוכנות אירגונית.
המודלים המשמשים כבסיס לעבודה נבחרים בהתאמה למיקוד שנקבע.

 • Dataהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Disruptive strategyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Sensing navigationהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Legacyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Cultureהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Technologyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Agilityהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Dataהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Disruptive strategyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Sensing navigationהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Legacyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Cultureהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Technologyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Agilityהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר