בנקאות ושירותים פיננסיים

בנקים ומוסדות המעניקים שירותים פיננסיים, מחפשים דרכים לשפר את רווחיהם ואת שביעות רצון הלקוחות שלהם, תוך התמודדות עם אתגרים מגוונים כגון: הפיכת שביעות רצון לקוח לרווח, הגדלת ערך הלקוח לאורך כל מחזור חייו, הורדת עלויות תפעול תוך כדי התאמת ערוצי הפצה לצורכי הלקוח ועוד. קבוצת נירם גיתן בעלת ניסיון נרחב בענף הבנקאות והשירותים הפיננסיים – בבנקאות קמעונאית, מסחרית ועסקית, חברות וסוכנויות ביטוח וכן חברות שוק ההון. גישה כלכלית, חתירה למיקסום אפקטיביות ויעילות, עמידה ב- SLA (Service Level Agreement) ושביעות רצון גבוהה של לקוחותינו, כל אלו מאפיינים אותנו.

בנקאות ושירותים פיננסיים

בנקים ומוסדות המעניקים שירותים פיננסיים, מחפשים דרכים לשפר את רווחיהם ואת שביעות רצון הלקוחות שלהם, תוך התמודדות עם אתגרים מגוונים כגון: הפיכת שביעות רצון לקוח לרווח, הגדלת ערך הלקוח לאורך כל מחזור חייו, הורדת עלויות תפעול תוך כדי התאמת ערוצי הפצה לצורכי הלקוח ועוד. קבוצת נירם גיתן בעלת ניסיון נרחב בענף הבנקאות והשירותים הפיננסיים – בבנקאות קמעונאית, מסחרית ועסקית, חברות וסוכנויות ביטוח וכן חברות שוק ההון. גישה כלכלית, חתירה למיקסום אפקטיביות ויעילות, עמידה ב- SLA (Service Level Agreement) ושביעות רצון גבוהה של לקוחותינו, כל אלו מאפיינים אותנו.

בין לקוחותינו

אתגרים מרכזיים בבנקים ובמוסדות פיננסיים

 • הפיכת פוטנציאל לרווחיות בתיק לקוח
 • השאת ערך הלקוח לאורך כל מחזור חייו תוך צמצום עלויות תפעוליות
 • התאמת יחידות קצה לטיפול בלקוחות מתוחכמים ותובעניים
 • התאמת מערכים ארגוניים, עובדים ומנהלים לתפקוד בסביבות מתקדמות

קבוצת נירם גיתן מציעה מגוון שירותים ומוצרים לבנקים ומוסדות פיננסיים. במסגרת השירותים מוצע פתרון מקיף לניהול מערך קמעונאי וקשרי לקוחות בבנקאות קמעונאית. מפת הפתרונות של קבוצת נירם גיתן לניהול בנקים ומוסדות פיננסיים כוללת את הרכיבים הבאים:

 • ניתוח ביצועים סביב שלושה מימדים – COP Customer Intimacy, Operational Excellence & Product Leadership
 • מדידת ביצועים במערכים קמעונאיים – PMRB Performance Measurement in Retail Banking
 • ניהול בנקים קמעונאיים – RBM Retail Banking Management
 • חווית הלקוח בבנקים קמעונאיים – CERB Customer Experience in Retail Banking
 • הקמת סניף חדש – NBS New Branch Set Up

פתרונות

אתגרים מרכזיים בבנקים ובמוסדות פיננסיים

 • הפיכת פוטנציאל לרווחיות בתיק לקוח
 • השאת ערך הלקוח לאורך כל מחזור חייו תוך צמצום עלויות תפעוליות
 • התאמת יחידות קצה לטיפול בלקוחות מתוחכמים ותובעניים
 • התאמת מערכים ארגוניים, עובדים ומנהלים לתפקוד בסביבות מתקדמות

פתרונות

קבוצת נירם גיתן מציעה מגוון שירותים ומוצרים לבנקים ומוסדות פיננסיים. במסגרת השירותים מוצע פתרון מקיף לניהול מערך קמעונאי וקשרי לקוחות בבנקאות קמעונאית. מפת הפתרונות של קבוצת נירם גיתן לניהול בנקים ומוסדות פיננסיים כוללת את הרכיבים הבאים:

ניתוח ביצועים סביב שלושה מימדים – COP Customer Intimacy, Operational Excellence & Product Leadership
מדידת ביצועים במערכים קמעונאיים – PMRB Performance Measurement in Retail Banking
ניהול בנקים קמעונאיים – RBM Retail Banking Management
חווית הלקוח בבנקים קמעונאיים – CERB Customer Experience in Retail Banking
הקמת סניף חדש – NBS New Branch Set Up

ענפי ההתמחות של נירם גיתן

פיננסים

רכב ותחבורה

מגזר ציבורי

שירותי בריאות

טכנולוגיה

קמעונאות

תעשייה

תקשורת

ענפי ההתמחות של נירם גיתן

פיננסים

רכב ותחבורה

מגזר ציבורי

שירותי בריאות

ארגונים גלובלים

קמעונאות

תעשייה

תקשורת