אתגרים מרכזיים בתעשיית הרכב

 • גלובליזציה והתפתחות טכנולוגית
 • תחרותיות גבוהה עקב ריבוי שחקנים בשוק ודמיון רב בין המוצרים השונים
 • שמירה על נאמנות לקוח תוך גידול ברווחיות
 • שמירה על השקעה מאוזנת בין תחום השיווק והמכירות לתחום ה-After Sale
 • התאמת מערכות ממוחשבות לניהול ידע ומערכות IT מהירות, אמינות ומותאמות לצרכים בתעשייה

פתרונות

קבוצת נירם גיתן פיתחה מגוון פתרונות ייעודיים לתעשיית הרכב, על סמך ניסיון מצטבר והיכרות עמוקה עם הענף, המבטיחים שיפור וייעול תשתיות ממוחשבות, תהליכים והון אנושי מתאים:

 • ניהול שרשרת אספקה וחלקי חילוף – חלקי חילוף עשויים להוות מקור הכנסה רווחי יותר מאשר מכירות הרכבים עצמם
 • מודלים עסקיים – כגון A.P.M- After Part Management, A.P.M Score, המאפשרים ניהול כולל של רשת החלפים ומבטיחים רווחיות מוגברת ופרואקטיביות בעולם זה
 • שיפור ביצועים עסקיים – שיפור וייעול מתמיד של ביצועים עסקיים, הן לצורך העלאת רווחיות והן לצורך שמירה על יתרון תחרותי. זאת על-ידי יישום יתרונות כדוגמת Rapid Business Dashboard ו- IT System Implementation, המאפשרים “להתניע” את ביצועי הארגון תוך שימוש במערכות קיימות ללא השקעה בתשתיות חדשות
 • תוכניות הדרכה לתעשיית התחבורה – הטמעה של כל פתרון, או פיתוח חדשים תובעת תוכנית הדרכה ברורה ומותאמת במדויק. בנירם גיתן פותחו תוכניות הדרכה מקיפות וייעודיות לענף הרכב, זאת לצורך הבטחת אחידות בסטנדרטים שהוגדרו ושיפור מקצועיות
 • אסטרטגיית לקוח – פיתוח של מגוון פתרונות המותאמים לשימור קשרי לקוחות בתעשיית הרכב

ענפי ההתמחות שלנו

קבוצת נירם גיתן מובילה בישראל בתחומי ההתמחות שלה ובענפים בהם מתמקדת. הקבוצה פועלת ברחבי העולם והיא קבוצת הייעוץ הישראלית היחידה הנותנת מענה לארגונים ישראליים בעלי פעילות בחו”ל, ארגונים בינלאומיים וגלובליים
מודל מוכנות לעולם בהפרעה

קבוצת נירם גיתן פועלת על בסיס מודל רק ערוצי למוכנות אירגונית.
המודלים המשמשים כבסיס לעבודה נבחרים בהתאמה למיקוד שנקבע.

 • Dataהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Disruptive strategyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Sensing navigationהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Legacyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Cultureהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Technologyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Agilityהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Dataהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Disruptive strategyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Sensing navigationהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Legacyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Cultureהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Technologyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Agilityהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר