תקציר

חדירת הטכנולוגיה לכלל ממדי הארגון משפיעה על מגוון הצרכים מההון האנושי. תפקידים שהיו בליבת הארגון הופכים פתאום ללא נחוצים ואילו מיומנויות ויכולות חדשות צצות ומאתגרות את המרקם הארגוני, אנושי.

במקביל מתמודד הארגון עם שינוי בתפקידים הקיימים, סביבת העבודה משתנה וגם כאשר תפקיד נחוץ, משתנה סט המיומנויות הנדרש לביצועו.

תחומים שהעסיקו את ההנהלה ואת מערך משאבי האנוש כגון: גיוס, קליטה, שימור, למידה והכשרה, הופכים את פניהם ומשתנים.

קצב השינוי עולה ומתודולוגיות שהיוו את ה-“Best Practice” אינן רלוונטיות יותר.

פתרונות

• בחינת מוכנות ארגונית לטרנספורמציה של ההון האנושי.
• מיפוי, איתור והגדרה של פערי ההון האנושי הווה ועתיד.
• גיבוש תכנית לטרנספורמציה של ההון האנושי (up scaling/ re scaling).
• גיבוש מתודולוגיה ותפישת הפעלה לניהול טאלנט.
• גיבוש מתודולוגיה ותפישת הפעלה לניהול מחזור חיי העובד (Hire to retire).
• מיפוי מיומנויות ניהוליות והתאמתן לצרכים אסטרטגיים.
• תוכניות מנהיגות ופיתוח מנהלים תוך שימת דגש על צרכי הארגון בהווה ובעתיד.
• תהליכי הערכה ומשוב, כולל משוב 360.
• פיתוחי צוותים אורגניים וצוותים אד הוקיים (צוותי משימה).
• הגדרה, זיהוי ופיתוח Key Talent (אקסלרטורים).
• פיתוח צוותי הנהלה.
• הכשרת מנהלי פרויקטים.
• בניית אקדמיות ותוכניות הכשרה לתפקידים מוגדרים.
• בניית תשתית לניהול מסלולי קריירה.
• תהליכי אימון ניהוליים ליחידים ולקבוצות.

ענפי ההתמחות שלנו

קבוצת נירם גיתן מובילה בישראל בתחומי ההתמחות שלה ובענפים בהם מתמקדת. הקבוצה פועלת ברחבי העולם והיא קבוצת הייעוץ הישראלית היחידה הנותנת מענה לארגונים ישראליים בעלי פעילות בחו”ל, ארגונים בינלאומיים וגלובליים
מודל מוכנות לעולם בהפרעה

קבוצת נירם גיתן פועלת על בסיס מודל רק ערוצי למוכנות אירגונית.
המודלים המשמשים כבסיס לעבודה נבחרים בהתאמה למיקוד שנקבע.

 • Dataהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Disruptive strategyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Sensing navigationהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Legacyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Cultureהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Technologyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Agilityהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Dataהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Disruptive strategyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Sensing navigationהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Legacyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Cultureהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Technologyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Agilityהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר