מתודולוגיה

השינויים הטכנולוגיים, השינויים בהרגלי הצריכה גוררים אחריהם שינויים בכל אורחות החיים הפרטיים והארגוניים. מתודולוגיות ארגוניות מקובלות והנחות יסוד לפיהן הנהיגו הנהלות את הארגונים בראשם הן עומדות, אלו מאבדים מהרלוונטיות שלהם. העולם בו אנו חיים היום מתאפיין בהפרעה (Disruption) הולכת וגוברת בכל תחום ובין התחומים השונים. קבוצת נירם גיתן, בהסתמך על הנסיון הנצבר של מעל 25 שנות התמחות וההבנה של השינויים המתחוללים, פיתחה מערך מודלים שמטרתו לבחון טוב יותר את ה”מוכנות הארגונית” ל”עולם של הפרעה” Disruption. מערך המודלים כולל 8 מודלי על, שכל אחד מהם בנוי ממספר מודלים לפי נושא ותחום. כל מודל מותאם לצורך הארגוני הספציפי ומהווה בסיס לבחינת המוכנות הארגונית וגיבוש מהלך טרנספורמציה בעקבותיה.

מודל אב - מודל המוכנות לעולם בהפרעה

קבוצת נירם גיתן פועלת על בסיס מודל רב מימדי למוכנות אירגונית. המודלים המשמשים כבסיס לעבודה נבחרים בהתאמה למיקוד שנקבע.

 • 01מודל מוכנות לטרנספורמציה דיגיטלית
 • 02מודל מוכנות לטרנספורמציה אירגונית
 • 03מודל מוכנות – גמישות אירגונית (Agility)
 • 04דיגיטציה תפעולית ושרשרת האספקה (SCM)
 • 05מודל מוכנות לניהול שינוי מתמיד
 • 06מנהיגות וקבלת החלטות בהפרעה
 • 07ניהול ההון האנושי

תהליך בחינת המוכנות

קבוצת נירם גיתן פועלת על בסיס מודל רב מימדי למוכנות אירגונית. המודלים המשמשים כבסיס לעבודה נבחרים בהתאמה למיקוד שנקבע.

 • 01מודל מוכנותהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • 02הערכת מצב קייםניתוח יכולת רלוונטית מיטבית אל מול המצב הנוכחי הארגוני על כל אחד מהמרכיבים במודל המוכנות
 • 03משמעויות ארגוניותהשלכות ארגוניות כתוצאה מהפערים ביחס למצב המיטבי

תהליך הטרנספורמציה

קבוצת נירם גיתן פועלת על בסיס מודל רק ערוצי למוכנות אירגונית.
המודלים המשמשים כבסיס לעבודה נבחרים בהתאמה למיקוד שנקבע.

עיגול מחולק ל-5 עם הכותרות: "בחינת מוכנות ארגונית, חשיפה ורתימה, למידה, יישום והטמעה ושיפור ביצועים"ה

המודל ההיברידי

קבוצת נירם גיתן פועלת על בסיס מודל רק ערוצי למוכנות אירגונית.
המודלים המשמשים כבסיס לעבודה נבחרים בהתאמה למיקוד שנקבע.

01

ארגון - העצמה דיגיטלית

02

ארגון - העצמה דיגיטלית

מודל היברידי - ריבוע עם טקסט: ארגון, עובד, טכנולוגיה ולקוח
03

לקוח - מיצוי פוטנציאל טכנולוגי

04

לקוח - מיצוי פוטנציאל טכנולוגי

המודל ההיברידי

קבוצת נירם גיתן פועלת על בסיס מודל רק ערוצי למוכנות אירגונית.
המודלים המשמשים כבסיס לעבודה נבחרים בהתאמה למיקוד שנקבע.

מודל היברידי - ריבוע עם טקסט: ארגון, עובד, טכנולוגיה ולקוח
01

ארגון - העצמה דיגיטלית

02

ארגון - העצמה דיגיטלית

03

לקוח - מיצוי פוטנציאל טכנולוגי

04

לקוח - מיצוי פוטנציאל טכנולוגי

תמונה לתיאור מסע לקוח בתהליך מכירה היברידי
 1. תחילת תהליך באתר – חיפוש מוצרים, מחירים, תנאי תשלום, השוואה
  1.1. מעבר למוקד/תיאום פגישה
 2. קליטת לקוח באולם תצוגה
 3. פגישת מכירה ראשונה
  3.1. תיאום נהיגת מבחן באולם
 4. נהיגת מבחן
  4.1. תיאום פגישת המשך באולם
 5. פגישת המשך
 6. הזמנה+תשלום הזמנה
  6.1. תיאום פגישת מסירה
 7. מסירת רכב
תמונה לתיאור מסע לקוח בתהליך מכירה היברידי
1. תחילת תהליך באתר – חיפוש מוצרים, מחירים, תנאי תשלום, השוואה 1.1. מעבר למוקד/תיאום פגישה 2. קליטת לקוח באולם תצוגה 3. פגישת מכירה ראשונה 3.1. תיאום נהיגת מבחן באולם 4. נהיגת מבחן

4.1. תיאום פגישת המשך באולם
5. פגישת המשך
6. הזמנה+תשלום הזמנה
6.1. תיאום פגישת מסירה
7. מסירת רכב

מודל מוכנות לעולם בהפרעה

קבוצת נירם גיתן פועלת על בסיס מודל רק ערוצי למוכנות אירגונית.
המודלים המשמשים כבסיס לעבודה נבחרים בהתאמה למיקוד שנקבע.

 • Dataהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Disruptive strategyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Sensing navigationהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Legacyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Cultureהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Technologyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Agilityהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Dataהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Disruptive strategyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Sensing navigationהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Legacyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Cultureהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Technologyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Agilityהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר