מתודולוגיה

מתודולוגיה

השינויים הטכנולוגיים, השינויים בהרגלי הצריכה גוררים אחריהם שינויים בכל אורחות החיים הפרטיים והארגוניים. מתודולוגיות ארגוניות מקובלות והנחות יסוד לפיהן הנהיגו הנהלות את הארגונים בראשם הן עומדות, אלו מאבדים מהרלוונטיות שלהם. העולם בו אנו חיים היום מתאפיין בהפרעה (Disruption) הולכת וגוברת בכל תחום ובין התחומים השונים. קבוצת נירם גיתן, בהסתמך על הנסיון הנצבר של מעל 25 שנות התמחות וההבנה של השינויים המתחוללים, פיתחה מערך מודלים שמטרתו לבחון טוב יותר את ה”מוכנות הארגונית” ל”עולם של הפרעה” Disruption. מערך המודלים כולל 8 מודלי על, שכל אחד מהם בנוי ממספר מודלים לפי נושא ותחום. כל מודל מותאם לצורך הארגוני הספציפי ומהווה בסיס לבחינת המוכנות הארגונית וגיבוש מהלך טרנספורמציה בעקבותיה.

קבוצת נירם גיתן פועלת על בסיס מודל רב מימדי למוכנות אירגונית. המודלים המשמשים כבסיס לעבודה נבחרים בהתאמה למיקוד שנקבע.

מודל מוכנות
לטרנספורמציה דיגיטלית

מודל מוכנות
לטרנספורמציה אירגונית

מודל מוכנות – גמישות
אירגונית (Agility)

דיגיטציה תפעולית ושרשרת האספקה (SCM)

מודל מוכנות לניהול שינוי מתמיד

מנהיגות וקבלת החלטות בהפרעה

ניהול ההון האנושי

תהליך בחינת המוכנות

שיטת-ניתוח-המודלים-העסקיים
תהליך הטרנספורמציה

המודל ההיברידי