מתודולוגיה

מתודולוגיה

השינויים הטכנולוגיים, השינויים בהרגלי הצריכה גוררים אחריהם שינויים בכל אורחות החיים הפרטיים והאירגוניים. מתודולוגיות אירגוניות מקובלות והנחות יסוד לפיהן הנהיגו הנהלות את האירגונים בראשם הן עומדות, אלו מאבדים מהרלוונטיות שלהם. העולם בו אנו חיים היום מתאפיין בהפרעה (Disruption) הולכת וגוברת בכל תחום ובין התחומים השונים. קבוצת נירם גיתן, בהסתמך על הנסיון הנצבר של מעל 25 שנות התמחות וההבנה של השינויים המתחוללים, פיתחה מערך מודלים שמטרתו לבחון טוב יותר את ה”מוכנות האירגונית” ל”עולם של הפרעה” Disruption. מערך המודלים כולל 8 מודלי על, שכל אחד מהם בנוי ממספר מודלים לפי נושא ותחום. כל מודל מותאם לצורך האירגוני הספציפי ומהווה בסיס לבחינת המוכנות האירגונית וגיבוש מהלך טרנספורמציה בעקבותיה.

מודלי המוכנות לעולם בהפרעה (Disruption)

מודל-המוכנות-לעידן-החדש
מוכנות לניהול בהפרעה
שיטת-ניתוח-המודלים-העסקיים