אתגרים מרכזיים
בענף ההייטק

 • ניהול סביבות פיתוח מורכבות
 • מעבר בין שלבים במחזור החיים: מטכנולוגיה אחת למגוון טכנולוגיות, מטכנולוגיה אחת ומוצר אחד למגוון מוצרים מאותה טכנולוגיה
 • מעבר מפיתוח לייצור
 • בניית מערכי הפצה
 • ניהול רב מימדי של אנשי מקצוע, שמירה ופיתוח של נכסים אינטלקטואליים
 • פיתוח והתאמה של מנהיגות הארגון בשלבים השונים להתפתחותו
 • בחינת התכנות של מיזוג או רכישה (Due Diligens)
 • מיזוג פעילויות טכנולוגיות ותפעוליות במצבים של רכישה
 • עבודה בריבוי אתרים וריבוי תרבויות

פתרונות

לקבוצת נירם גיתן ניסיון רב בחברות בוגרות וחברות הזנק (סטארטאפ) בתחומים הבאים: אינטרנט, תוכנה, אופטיקה, ציוד וטכנולוגיה רפואית, התפלה, תעשייה בטחונית ותעשייה סלולרית.

קבוצת נירם גיתן מציעה לענף ההייטק את הפתרונות הבאים:

 • ניהול קשרי לקוחות
 • שיפור ביצועים
 • ניהול שרשראות אספקה
 • מערכות מידע ניהוליות
 • פיתוח ארגוני
 • פתרונות למידה והדרכה

ענפי ההתמחות שלנו

קבוצת נירם גיתן מובילה בישראל בתחומי ההתמחות שלה ובענפים בהם מתמקדת. הקבוצה פועלת ברחבי העולם והיא קבוצת הייעוץ הישראלית היחידה הנותנת מענה לארגונים ישראליים בעלי פעילות בחו”ל, ארגונים בינלאומיים וגלובליים
מודל מוכנות לעולם בהפרעה

קבוצת נירם גיתן פועלת על בסיס מודל רק ערוצי למוכנות אירגונית.
המודלים המשמשים כבסיס לעבודה נבחרים בהתאמה למיקוד שנקבע.

 • Dataהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Disruptive strategyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Sensing navigationהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Legacyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Cultureהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Technologyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Agilityהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Dataהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Disruptive strategyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Sensing navigationהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Legacyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Cultureהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Technologyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Agilityהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר