בנקאות ושירותים פיננסיים

אתגרים מרכזיים בבנקים ובמוסדות פיננסיים

 • הפיכת פוטנציאל לרווחיות בתיק לקוח
 • השאת ערך הלקוח לאורך כל מחזור חייו תוך צמצום עלויות תפעוליות
 • התאמת יחידות קצה לטיפול בלקוחות מתוחכמים ותובעניים
 • התאמת מערכים ארגוניים, עובדים ומנהלים לתפקוד בסביבות מתקדמות

פתרונות

קבוצת נירם גיתן מציעה מגוון שירותים ומוצרים לבנקים ומוסדות פיננסיים. במסגרת השירותים מוצע פתרון מקיף לניהול מערך קמעונאי וקשרי לקוחות בבנקאות קמעונאית. מפת הפתרונות של קבוצת נירם גיתן לניהול בנקים ומוסדות פיננסיים כוללת את הרכיבים הבאים:

 • ניתוח ביצועים סביב שלושה מימדים – COP Customer Intimacy, Operational Excellence & Product Leadership
 • מדידת ביצועים במערכים קמעונאיים – PMRB Performance Measurement in Retail Banking
 • ניהול בנקים קמעונאיים – RBM Retail Banking Management
 • חווית הלקוח בבנקים קמעונאיים – CERB Customer Experience in Retail Banking
 • הקמת סניף חדש – NBS New Branch Set Up

ענפי ההתמחות שלנו

קבוצת נירם גיתן מובילה בישראל בתחומי ההתמחות שלה ובענפים בהם מתמקדת. הקבוצה פועלת ברחבי העולם והיא קבוצת הייעוץ הישראלית היחידה הנותנת מענה לארגונים ישראליים בעלי פעילות בחו”ל, ארגונים בינלאומיים וגלובליים
מודל מוכנות לעולם בהפרעה

קבוצת נירם גיתן פועלת על בסיס מודל רק ערוצי למוכנות אירגונית.
המודלים המשמשים כבסיס לעבודה נבחרים בהתאמה למיקוד שנקבע.

 • Dataהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Disruptive strategyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Sensing navigationהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Legacyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Cultureהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Technologyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Agilityהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Dataהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Disruptive strategyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Sensing navigationהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Legacyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Cultureהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Technologyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Agilityהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר