שירות לקוחות ומכירות

תקציר

עולם הלקוחות ממשיך להשתנות דרמטית, הרגלי הצריכה הופכים דיגיטליים והעדפות הצרכנים משתנות מקצה לקצה בקצב מהיר.
מנהל המכירות מעונין לספק ללקוחותיו תשתית היברידית (דיגיטלית ופיזית) שתאפשר חווית קנייה לא פחות ממעולה ותייצר חוויית לקוח מיטבית.

מנהל השירות מעונין לספק ללקוחותיו חוויית לקוח איכותית ולאפשר מגוון ערוצי רכישה ועם זאת להיות יעיל, לאפשר תהליכי עבודה קצרים ואפקטיביים ולהיערך למגוון תרחישים שקשה לצפות מראש.

פתרונות

• ניתוח מוכנות ארגונית לחוויית לקוח רב ערוצית ודיגיטלית בעולם בהפרעה.
• גיבוש אסטרטגיה רב ערוצית ודיגיטל.
• המערך ההיברידי (שילוב של דיגיטלי ופיזי) – גיבוש המודל ויישומו, שיפור מערך קיים.
• אפיון והגדרת פתרון דיגיטלי.
• ניהול פרויקט טרנספורמציה דיגיטלית.
• בחינת מוכנות ארגונית לטרנספורמציה ויישום מודל הפעלה מעודכן
• הקמת מערכים תפעוליים.
• פיתוח כלים ויכולות ארגוניות תומכי יעילות ואפקטיביות.
• הוצאת מוקדים למיקור חוץ ובניית ממשקי הניהול פנים/חוץ .
• הסטת פעילות מוקדית לעבודה מהבית – תכנון, יישום והבנייה.
• הגדרת מדדים ובניית מנגנון מדידה.
• תקינת משאבים.
• אנליזה ארגונית.

ענפי ההתמחות שלנו

קבוצת נירם גיתן מובילה בישראל בתחומי ההתמחות שלה ובענפים בהם מתמקדת. הקבוצה פועלת ברחבי העולם והיא קבוצת הייעוץ הישראלית היחידה הנותנת מענה לארגונים ישראליים בעלי פעילות בחו”ל, ארגונים בינלאומיים וגלובליים
מודל מוכנות לעולם בהפרעה

קבוצת נירם גיתן פועלת על בסיס מודל רק ערוצי למוכנות אירגונית.
המודלים המשמשים כבסיס לעבודה נבחרים בהתאמה למיקוד שנקבע.

 • Dataהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Disruptive strategyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Sensing navigationהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Legacyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Cultureהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Technologyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Agilityהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Dataהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Disruptive strategyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Sensing navigationהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Legacyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Cultureהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Technologyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Agilityהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר