מערכים גלובליים

יכולת ביצוע ב-40 מדינות בעולם

כשהעולם היה מקומי, לארגון היה צורך לפתח יכולות גלובליות במטרה למכור את מוצריו ושרותיו מחוץ לגאוגרפיה המקומית. כיום הנגישות למוצרים ושרותים היא גלובלית מטבעה וערוצי ההגעה מהארגון אל הלקוח הופכים מגוונים וקצרים. הצורך להטמיע, להגדיר, לגבש ולהטמיע שינויים, סטנדרטים, שפה ותרבות הופך להיות קריטי וקצב השינוי מהיר.
היכולת הגלובלית הנדרשת מארגון על מנת לעמוד בקצב השתנתה באופן מהותי – ארגונים אינם כבר לוקאלים או גלובליים הם הפכו גלוקאלים.

ההתמחות שלנו

קבוצת נירם גיתן פיתחה יכולת לתמוך בארגונים בתהליכים של גיבוש סטנדרטים, תפישות הפעלה, להטמיע אותן וכמו כן גם לתמוך בתהליכי שינוי גלובאליים ב-40 מדינות בעולם תוך שמירה על אחידות מחד והתאמה לוקאלית מאידך.

פתרונות

 • גיבוש מתודולוגיית השינוי, ההטמעה, הדרכה
 • ניהול תהליך השינוי ברמה הגלובלית
 • ניהול תהליך הדרכה והטמעה ברמה הגלובלית
 • ביצוע תהליכי היעוץ וההדרכה במדינות השונות באמצעות אנשי מקצוע בכירים מקומיים

הפתרונות שלנו

נירם גיתן מספקת את שירותיה למאות חברות בארץ ובעולם. סל הפתרונות והמוצרים שלנו אינטגרטיבי ומבוסס על ידע, שיטות וכלים חדשניים, תוך התאמה לצרכי הלקוחות השונים.
מודל מוכנות לעולם בהפרעה

קבוצת נירם גיתן פועלת על בסיס מודל רק ערוצי למוכנות אירגונית.
המודלים המשמשים כבסיס לעבודה נבחרים בהתאמה למיקוד שנקבע.

 • Dataהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Disruptive strategyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Sensing navigationהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Legacyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Cultureהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Technologyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Agilityהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Dataהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Disruptive strategyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Sensing navigationהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Legacyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Cultureהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Technologyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Agilityהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר