יחידות עסקיות וניהול מוצר

תקציר

שינויים מואצים בעידן הדחיפות (תנאי השוק, מוצרים והצעות ערך, ציפיות לקוח, פעולות מתחרים, הנחיות הרגולטור ועוד) מחייבים ארגונים לבצע התאמה מהירה לשינויים בלתי צפויים.
על המנהל בעולם בהפרעה לקדם חדשנות, דיגיטל, לפתח אסטרטגיה ולהיות מוכן לעבור מגוון טרנספורמציות, כל זאת תוך המשך תחזוקה והתייעלות של ה-Legacy.

האתגר הניהולי הוא לבנות מנגנון שיודע להשתנות בקצב בו מתרחש השינוי.

פתרונות

• ניתוח מוכנות לעולם בהפרעה (Disruption Strategy).
• בניית “מפת חום” למיקודים אסטרטגיים (Strategic Focus Map).
• גיבוש והפעלה של תהליך בחינת חלופות אסטרטגיות, הערכת מצב, וקבלת החלטות.
• ניתוח מוכנות לחוויית לקוח רב ערוצית ודיגיטלית, גיבוש אסטרטגיה, אפיון הפתרונות ויישום.
• מערך היברידי (פיזי ודיגיטלי) – גיבוש מודל ויישומו, שיפור מערך קיים.
• בחינת מוכנות לטרנספורמציה ויישום מודל הפעלה מעודכן
• בחינת מוכנות ארגונית לגמישות (Agility) וגיבוש התכנית להגמשה ארגונית.
• תכנית למיקוד והתייעלות ארגון ה- Legacy.
• גיבוש תוכניות לקליטת מערכים חיצוניים.
• תכנון מרכוז וביזור פעילויות.
• פיתוח תוכניות למיכון והגדרת סדרי עדיפויות להשגת יעילות.
• פיתוח כלים ויכולות ארגוניות תומכי יעילות ואפקטיביות.
• הגדרת מדדים ובניית מנגנון מדידה.
• תקינת משאבים.
• אנליזה ארגונית.

ענפי ההתמחות שלנו

קבוצת נירם גיתן מובילה בישראל בתחומי ההתמחות שלה ובענפים בהם מתמקדת. הקבוצה פועלת ברחבי העולם והיא קבוצת הייעוץ הישראלית היחידה הנותנת מענה לארגונים ישראליים בעלי פעילות בחו”ל, ארגונים בינלאומיים וגלובליים
מודל מוכנות לעולם בהפרעה

קבוצת נירם גיתן פועלת על בסיס מודל רק ערוצי למוכנות אירגונית.
המודלים המשמשים כבסיס לעבודה נבחרים בהתאמה למיקוד שנקבע.

 • Dataהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Disruptive strategyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Sensing navigationהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Legacyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Cultureהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Technologyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Agilityהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Dataהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Disruptive strategyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Sensing navigationהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Legacyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Cultureהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Technologyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Agilityהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר