קמעונאות

רשתות העוסקות בקמעונאות נמצאות בתחרות מתמדת על לקוחות קיימים וחדשים. השוק, על כלל ענפיו עמוס במתחרים על לב הלקוחות הפוטנציאליים ועל כן חברות אלה משקיעות משאבים לצורך מיצוב מוביל בתחומם. הקמעונאות, על כלל גווניה, הינה אחד הענפים המאתגרים ביותר בכל הנוגע לקשר עם לקוחות. השוק דינמי מאוד, המוצרים אטרקטיביים, איכות הפרסום מבדלת והתחרות גדולה. זמן רב מושקע בפרסום ושיווק כדי למשוך את תשומת ליבו של הלקוח, אך בבסיס, חשוב בראש ובראשונה לתת מענה לאתגרים מרכזיים.

קמעונאות

רשתות העוסקות בקמעונאות נמצאות בתחרות מתמדת על לקוחות קיימים וחדשים. השוק, על כלל ענפיו עמוס במתחרים על לב הלקוחות הפוטנציאליים ועל כן חברות אלה משקיעות משאבים לצורך מיצוב מוביל בתחומם. הקמעונאות, על כלל גווניה, הינה אחד הענפים המאתגרים ביותר בכל הנוגע לקשר עם לקוחות. השוק דינמי מאוד, המוצרים אטרקטיביים, איכות הפרסום מבדלת והתחרות גדולה. זמן רב מושקע בפרסום ושיווק כדי למשוך את תשומת ליבו של הלקוח, אך בבסיס, חשוב בראש ובראשונה לתת מענה לאתגרים מרכזיים.

בין לקוחותינו

אתגרים מרכזיים

 • הבנת צורכי הלקוח בהווה ובעתיד הקרוב, גלוייים וסמויים
 • התאמת מוצרים ושירותים ללקוחות משתנים
 • יצירת נאמנות
 • גירוי ויצירת צרכים נוספים
 • בניית תפישת שרות ומכירה לאורה יפעל המערך הקמעונאי, הן בממשק מול לקוח (כלל הערוצים: פיזי, טלפוני, דיגיטלי) והן בממשק מטה – רשת/מערך קמעונאי
 • יישום תכניות הכשרה עבור הדרג הניהולי תוך התמקדות בניהול מערכי שירות ומכירה: ניהול הסניף/מתחם/חנות, ניהול צוות שירות ומכירה, ניהול לקוחות קיימים ופוטנציאלים
 • הקניית כלים, ידע ומיומנויות לצוותי השירות והמכירה מול לקוח הקצה, לאור התפישה ושיטת הניהול
 • תכנית חניכה on the job – לווי המנהלים והעובדים במקום עבודתם ליישום של הכלים והמיומנויות
 • הובלת תהליכי שיפור ביצועים – הקניית כלים לביצוע מדידות בתוחמי מכירות, ביצועי עובדים והשוואתם באמצעות כלים אמפיריים
 • התאמה והטמעה של מערך ניהולי רחב של רשת/סניפים בפריסה גאוגרפית ולפי התמחויות

פתרונות

אתגרים מרכזיים

 • הבנת צורכי הלקוח בהווה ובעתיד הקרוב, גלוייים וסמויים
 • התאמת מוצרים ושירותים ללקוחות משתנים
 • יצירת נאמנות
 • גירוי ויצירת צרכים נוספים

פתרונות

 • בניית תפישת שרות ומכירה לאורה יפעל המערך הקמעונאי, הן בממשק מול לקוח (כלל הערוצים: פיזי, טלפוני, דיגיטלי) והן בממשק מטה – רשת/מערך קמעונאי
 • יישום תכניות הכשרה עבור הדרג הניהולי תוך התמקדות בניהול מערכי שירות ומכירה: ניהול הסניף/מתחם/חנות, ניהול צוות שירות ומכירה, ניהול לקוחות קיימים ופוטנציאלים
 • הקניית כלים, ידע ומיומנויות לצוותי השירות והמכירה מול לקוח הקצה, לאור התפישה ושיטת הניהול
 • תכנית חניכה on the job – לווי המנהלים והעובדים במקום עבודתם ליישום של הכלים והמיומנויות
 • הובלת תהליכי שיפור ביצועים – הקניית כלים לביצוע מדידות בתוחמי מכירות, ביצועי עובדים והשוואתם באמצעות כלים אמפיריים
 • התאמה והטמעה של מערך ניהולי רחב של רשת/סניפים בפריסה גאוגרפית ולפי התמחויות

ענפי ההתמחות של נירם גיתן

פיננסים

רכב ותחבורה

מגזר ציבורי

שירותי בריאות

טכנולוגיה

קמעונאות

תעשייה

תקשורת

ענפי ההתמחות של נירם גיתן

פיננסים

רכב ותחבורה

מגזר ציבורי

שירותי בריאות

ארגונים גלובלים

קמעונאות

תעשייה

תקשורת