מצוינות ארגונית

גמישות מערכים, חדשנות, יעילות אפקטיביות ורציפות התהליכים

מצוינות ארגונית הינה שם כולל להרבה תחומים בארגון ובעיקרה מנסה לאפיין את איכות הביצועים הארגוניים. כמו בכל מימד בחיים הארגוניים, גם המצוינות משנה את פניה וכוללת היום את מימדי הגמישות הארגונית. היכולת להתאים את המערך הארגוני ולאמץ שינויים, היכולת לפתח ולעודד חדשנות פנימית, כמו גם לאמץ פתרונות חיצוניים ש”לא הומצאו כאן”.

מצויינות כיום עוסקת כבעבר ביעילות והאפקטיביות הארגונית, אך משנה את המינון בין מצוינות תפקודית של ההון האנושי לבין המצוינות במודל ההיברידי המשלבת בין ההון האנושי והטכנולוגיה הארגונית והעיסקית.
סוגייה נוספת שעולה במסגרת המצוינות הארגונית היא היכולת להפעיל תהליכים רציפים, ללא “חורים” ובאופן חלק (Seamless).

ההתמחות שלנו

קבוצת נירם גיתן מסייעת לארגונים לבחון את המוכנות הכלל ארגונית שלהם ולפתח מצויינות ארגונית המתאימה לארגונים בני ימינו, ארגונים החיים בהפרעה מתמדת (Disruption).

פתרונות

גמישות ארגונית (Agility)

 • בחינת המוכנות הארגונית – גמישות (Agility)
 • גיבוש התכנית להגמשה ארגונית
 • תכנית למיקוד והתייעלות ארגון ה- Legacy
 • גיבוש תהליכי קבלת החלטות, אחריות וסמכות
 • בניית מנגנון בקרה המאפשר הגמשה (Governance)
 • גיבוש תכנית לפיתוח תרבות ארגונית מעודדת גמישות
 • מדידה

חדשנות ארגונית

 • בחינת המוכנות הארגונית לפיתוח חדשנות
 • בניית מערכי חדשנות פנימיים
 • גיבוש תכניות לקליטת מערכים חיצוניים
 • גיבוש תכנית לפיתוח חדשנות פנימית
 • מדידה וניהול תהליכי חדשנות ארגוניים


התמודדות עם הפרעה
(Disruption)

 • בחינת המוכנות הארגונית להתמודדות עם הפרעה (Disruption)
 • פיתוח תכניות ומיומנויות ארגוניות להתמודדות עם הפרעה (Disruption)


יעילות ואפקטיביות ארגונית

 • הקמת מערכים תפעוליים למירכוז פעולות
 • פיתוח תכניות למיכון והגדרת סדרי עדיפויות להשגת יעילות ארגונית
 • פיתוח כלים ויכולות ארגוניות תומכי יעילות ואפקטיביות
 • מדידה ארגונית, תקינת משאבים, אנליזה ארגונית

הפתרונות שלנו

נירם גיתן מספקת את שירותיה למאות חברות בארץ ובעולם. סל הפתרונות והמוצרים שלנו אינטגרטיבי ומבוסס על ידע, שיטות וכלים חדשניים, תוך התאמה לצרכי הלקוחות השונים.
מודל מוכנות לעולם בהפרעה

קבוצת נירם גיתן פועלת על בסיס מודל רק ערוצי למוכנות אירגונית.
המודלים המשמשים כבסיס לעבודה נבחרים בהתאמה למיקוד שנקבע.

 • Dataהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Disruptive strategyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Sensing navigationהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Legacyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Cultureהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Technologyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Agilityהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Dataהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Disruptive strategyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Sensing navigationהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Legacyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Cultureהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Technologyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Agilityהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר