ניהול ההון האנושי

ניהול ההון האנושי

טרנספורמציה - מעבר הארגון בין מצבים בקצב גבוה

חדירת הטכנולוגיה לכלל מימדי הארגון משפיעה על הצרכים מההון האנושי. תפקידים שהיו בליבת הארגון הופכים פתאום ללא נחוצים ואילו מיומנויות ויכולות חדשים צפים ומאתגרים את המרקם הארגוני האנושי.
במקביל מתמודד הארגון עם שינוי בתפקידים הקיימים, סביבת העבודה משתנה וגם כאשר תפקיד נחוץ, משתנה סט המיומנויות הנדרש לביצועו.

תחומים שהעסיקו את ההנהלה ומערך משאבי האנוש כגון גיוס, קליטה, פיתוח הטאלנט, הופכים את פניהם ומשתנים. קצב השינוי עולה ומתודולוגיות שהיוו את ה-“Best Practice” אינן רלוונטיות יותר.

קבוצת נירם גיתן מסייעת לארגונים למפות את מרקם היכולות והמיומנויות העתידי, להבחין היכן קצב השינוי הוא פרמטר קריטי והיכן יש לשמור על מיומנויות קיימות ולעבור את הדרך תוך פיתוח יכולות ארגוניות חדשות הנדרשות בארגון של ימינו.

ההתמחות שלנו

פתרונות

  • בחינת המוכנות הארגונית לטרנספורמציה של ההון האנושי
  • מיפוי, איתור והגדרה של פערי ההון האנושי הווה ועתיד
  • גיבוש תכנית לטרנספורמציה של ההון האנושי
  • גיבוש מתודולוגיה ותפישת ההפעלה לניהול הטאלנט
  • גיבוש מתודולוגיה ותפישת הפעלה לניהול מחזור חיי העובד (Hire to retire)

טרנספורמציה -מעבר הארגון בין מצבים בקצב גבוה

חדירת הטכנולוגיה לכלל מימדי הארגון משפיע על הצרכים מההון האנושי. תפקידים שהיו בליבת הארגון הופכים פתאום ללא נחוצים ואילו מיומנויות ויכולות חדשים צפים ומאתגרים את המרקם הארגוני האנושי.
במקביל מתמודד הארגון עם שינוי בתפקידים הקיימים, סביבת העבודה משתנה וגם כאשר תפקיד נחוץ, משתנה סט המיומנויות הנדרש לביצועו.

תחומים שהעסיקו את ההנהלה ומערך משאבי האנוש כגון גיוס, קליטה, פיתוח הטאלנט, הופכים את פניהם ומשתנים. קצב השינוי עולה ומתודולוגיות שהיוו את ה-“Best Practice” אינן רלוונטיות יותר.

ההתמחות שלנו

קבוצת נירם גיתן מסייעת לארגונים למפות את מרקם היכולות והמיומנויות העתידי, להבחין היכן קצב השינוי הוא פרמטר קריטי והיכן יש לשמור על מיומנויות קיימות ולעבור את הדרך תוך פיתוח יכולות ארגוניות חדשות הנדרשות בארגון של ימינו.

פתרונות

  • בחינת המוכנות הארגונית לטרנספורמציה של ההון האנושי
  • מיפוי, איתור והגדרה של פערי ההון האנושי הווה ועתיד
  • גיבוש תכנית לטרנספורמציה של ההון האנושי
  • גיבוש מתודולוגיה ותפישת ההפעלה לניהול הטאלנט
  • גיבוש מתודולוגיה ותפישת הפעלה לניהול מחזור חיי העובד (Hire to retire)