ניהול ומנהיגות

ניהול ומנהיגות

ניהול ומנהיגות בעולם של שינוי מהיר

העיסוק בניהול ומנהיגות עתיק כמעט כמקצוע העתיק בעולם. שנים עוסקים בשאלה מיהו המנהיג והמנהל הטוב ביותר ולאורך השנים מחקרים שונים הציעו אפשרויות שונות. בשנים האחרונות עם העליה בהפרעה וקצב השינוי הגובר, משתנה גם התפיסה לגבי ה”מנהל הטוב”.
להיות מנהל טוב, זה לא מובן מאליו ואצל רוב האנשים לא מדובר בתכונה מולדת. ניהול הינו עניין לא פשוט ואפילו די מורכב. על מנהל טוב לדעת ללמוד את השפה הניהולית ולהיות מיומן ורהוט בה, זאת על מנת להצליח בתפקידו. להצליח להיות מנהל טוב, משמעו לתרגל, להתנסות, ליפול ולהתרומם כתוצאה מהנפילה, לחוות הצלחות ובעיקר להיות פתוח לשינויים בתפישה ובהרגלים קודמים. התהליך עצמו עלול להיות מתסכל, במיוחד עבור מנהלים בתפקידי ניהול ראשונים, ולעיתים אף ליצור רתיעה אמיתית מתפקידי ניהול נוספים.

ההבנה כי ניהול אינה תכונה מולדת וכי ניתן בהחלט לתרגל ולהשתפר, מהווה נקודת מוצא לראשית תהליך השינוי. עם זאת, לא על המנהל לבדו יקום וייפול דבר. המעטפת הארגונית המלווה את אותו מנהל, זו שהחליטה כי ראוי לקדמו בתחילת דרכו הניהולית, היא זו שצריכה גם לקבל אחריות וללוותו לכל אורך הדרך, ולכל אורך התפקידים השונים אותם הוא יבצע בחייו בארגון.
כאמור בימינו נדרש המנהל לסט יכולות שלא נדרש להם בעבר, עיסוק בריבוי מיקודים, הבנה בריבוי דיסיפלינות, הכלה של כשלונות ויציאה לדרך חדשה. כל אלה ועוד מאתגרים עוד יותר את מדע הניהול.

קבוצת נירם גיתן מסייעת לארגונים לאפיין את מהות ועוצמת הטרנספורמציה הארגונית, לבצע אותה בהצלחה ולפתח מיומנות ארגונית בניהול הטרנספורמציה.

ההתמחות שלנו

פתרונות

 • מיפוי מיומנויות ניהוליות והתאמתן לצרכי הארגון העתידיים
 • תכניות מנהיגות ופיתוח מנהלים בדגש צרכי הארגון בהווה ובעתיד
 • תהליכי הערכה ומשוב, כולל משוב 360
 • פיתוח צוותים
 • הגדרה, זיהוי ופיתוח Key Talent
 • פיתוח צוות הנהלה
 • הכשרת מנהלי פרויקטים
 • בניית תשתית לניהול מסלולי קריירה
 • תהליכי אימון ניהוליים ליחידים ולקבוצות

ניהול ומנהיגות בעולם של שינוי מהיר

עיסוק בניהול ומנהיגות עתיק כמעט כמקצוע העתיק בעולם. שנים עוסקים בשאלה מיהו המנהיג והמנהל הטוב ביותר ולאורך השנים מחקרים שונים הציעו אפשרויות שונות. בשנים האחרונות עם העליה בהפרעה וקצב השינוי הגובר, משתנה גם התפיסה לגבי ה”מנהל הטוב”.
להיות מנהל טוב, זה לא מובן מאליו ואצל רוב האנשים לא מדובר בתכונה מולדת. ניהול הינו עניין לא פשוט ואפילו די מורכב. על מנהל טוב לדעת ללמוד את השפה הניהולית ולהיות מיומן ורהוט בה, זאת על מנת להצליח בתפקידו. להצליח להיות מנהל טוב, משמעו לתרגל, להתנסות, ליפול ולהתרומם כתוצאה מהנפילה, לחוות הצלחות ובעיקר להיות פתוח לשינויים בתפישה ובהרגלים קודמים. התהליך עצמו עלול להיות מתסכל, במיוחד עבור מנהלים בתפקידי ניהול ראשונים, ולעיתים אף ליצור רתיעה אמיתית מתפקידי ניהול נוספים.

ההבנה כי ניהול אינה תכונה מולדת וכי ניתן בהחלט לתרגל ולהשתפר, מהווה נקודת מוצא לראשית תהליך השינוי. עם זאת, לא על המנהל לבדו יקום וייפול דבר. המעטפת הארגונית המלווה את אותו מנהל, זו שהחליטה כי ראוי לקדמו בתחילת דרכו הניהולית, היא זו שצריכה גם לקבל אחריות וללוותו לכל אורך הדרך, ולכל אורך התפקידים השונים אותם הוא יבצע בחייו בארגון.
כאמור בימינו נדרש המנהל לסט יכולות שלא נדרש להם בעבר, עיסוק בריבוי מיקודים, הבנה בריבוי דיסיפלינות, הכלה של כשלונות ויציאה לדרך חדשה. כל אלה ועוד מאתגרים עוד יותר את מדע הניהול.

ההתמחות שלנו

קבוצת נירם גיתן מסייעת לארגונים לאפיין את מהות ועוצמת הטרנספורמציה הארגונית, לבצע אותה בהצלחה ולפתח מיומנות ארגונית בניהול הטרנספורמציה.

פתרונות

 • מיפוי מיומנויות ניהוליות והתאמתן לצרכי הארגון העתידיים
 • תכניות מנהיגות ופיתוח מנהלים בדגש צרכי הארגון בהווה ובעתיד
 • תהליכי הערכה ומשוב, כולל משוב 360
 • פיתוח צוותים
 • הגדרה, זיהוי ופיתוח Key Talent
 • פיתוח צוות הנהלה
 • הכשרת מנהלי פרויקטים
 • בניית תשתית לניהול מסלולי קריירה
 • תהליכי אימון ניהוליים ליחידים ולקבוצות