מצוינות ארגונית

מצוינות ארגונית

גמישות מערכים, חדשנות, יעילות אפקטיביות ורציפות התהליכים

מצוינות ארגונית הינה שם כולל להרבה תחומים בארגון ובעיקרה מנסה לאפיין את איכות הביצועים הארגוניים. כמו בכל מימד בחיים הארגוניים, גם המצוינות משנה את פניה וכוללת היום את מימדי הגמישות הארגונית. היכולת להתאים את המערך הארגוני ולאמץ שינויים, היכולת לפתח ולעודד חדשנות פנימית, כמו גם לאמץ פתרונות חיצוניים ש”לא הומצאו כאן”.

מצויינות כיום עוסקת כבעבר ביעילות והאפקטיביות הארגונית, אך משנה את המינון בין מצוינות תפקודית של ההון האנושי לבין המצוינות במודל ההיברידי המשלבת בין ההון האנושי והטכנולוגיה הארגונית והעיסקית.
סוגייה נוספת שעולה במסגרת המצוינות הארגונית היא היכולת להפעיל תהליכים רציפים, ללא “חורים” ובאופן חלק (Seamless).

קבוצת נירם גיתן מסייעת לארגונים לבחון את המוכנות הכלל ארגונית שלהם ולפתח מצויינות ארגונית המתאימה לארגונים בני ימינו, ארגונים החיים בהפרעה מתמדת (Disruption).

ההתמחות שלנו

פתרונות

גמישות ארגונית (Agility)

 • בחינת המוכנות הארגונית – גמישות (Agility)
 • גיבוש התכנית להגמשה ארגונית
 • תכנית למיקוד והתייעלות ארגון ה- Legacy
 • גיבוש תהליכי קבלת החלטות, אחריות וסמכות
 • בניית מנגנון בקרה המאפשר הגמשה (Governance)
 • גיבוש תכנית לפיתוח תרבות ארגונית מעודדת גמישות
 • מדידה
 

חדשנות ארגונית

 • בחינת המוכנות הארגונית לפיתוח חדשנות
 • בניית מערכי חדשנות פנימיים
 • גיבוש תכניות לקליטת מערכים חיצוניים
 • גיבוש תכנית לפיתוח חדשנות פנימית
 • מדידה וניהול תהליכי חדשנות ארגוניים


התמודדות עם הפרעה
(Disruption)

 • בחינת המוכנות הארגונית להתמודדות עם הפרעה (Disruption)
 • פיתוח תכניות ומיומנויות ארגוניות להתמודדות עם הפרעה (Disruption)


יעילות ואפקטיביות ארגונית

 • הקמת מערכים תפעוליים למירכוז פעולות
 • פיתוח תכניות למיכון והגדרת סדרי עדיפויות להשגת יעילות ארגונית
 • פיתוח כלים ויכולות ארגוניות תומכי יעילות ואפקטיביות 
 • מדידה ארגונית, תקינת משאבים, אנליזה ארגונית

גמישות מערכים(Agility), חדשנות (Innovation) , יעילות אפקטיביות ורציפות התהליכים

מצוינות ארגונית הינה שם כולל להרבה תחומים בארגון ובעיקרה מנסה לאפיין את איכות הביצועים הארגוניים. כמו בכל מימד בחיים הארגוניים, גם המצוינות משנה את פניה וכוללת היום את מימדי הגמישות הארגונית. היכולת להתאים את המערך הארגוני ולאמץ שינויים, היכולת לפתח ולעודד חדשנות פנימית, כמו גם לאמץ פתרונות חיצוניים ש”לא הומצאו כאן”.

מצויינות כיום עוסקת כבעבר ביעילות והאפקטיביות הארגונית, אך משנה את המינון בין מצוינות תפקודית של ההון האנושי לבין המצוינות במודל ההיברידי המשלבת בין ההון האנושי והטכנולוגיה הארגונית והעיסקית.
סוגייה נוספת שעולה במסגרת המצוינות הארגונית היא היכולת להפעיל תהליכים רציפים, ללא “חורים” ובאופן חלק (Seamless).

ההתמחות שלנו

קבוצת נירם גיתן מסייעת לארגונים לבחון את המוכנות הכלל ארגונית שלה ולפתח מצויינות ארגונית המתאימה לארגונים בני ימינו, ארגונים החיים בהפרעה מתמדת (Disruption).

פתרונות

גמישות ארגונית (Agility)

 • בחינת המוכנות הארגונית – גמישות (Agility)
 • גיבוש התכנית להגמשה ארגונית
 • תכנית למיקוד והתייעלות ארגון ה- Legacy
 • גיבוש תהליכי קבלת החלטות, אחריות וסמכות
 • בניית מנגנון בקרה המאפשר הגמשה (Governance)
 • גיבוש תכנית לפיתוח תרבות ארגונית מעודדת גמישות
 • מדידה
 

חדשנות ארגונית

 • בחינת המוכנות הארגונית לפיתוח חדשנות
 • בניית מערכי חדשנות פנימיים
 • גיבוש תכניות לקליטת מערכים חיצוניים
 • גיבוש תכנית לפיתוח חדשנות פנימית
 • מדידה וניהול תהליכי חדשנות ארגוניים


התמודדות עם הפרעה
(Disruption)

 • בחינת המוכנות הארגונית להתמודדות עם הפרעה (Disruption)
 • פיתוח תכניות ומיומנויות ארגוניות להתמודדות עם הפרעה (Disruption)


יעילות ואפקטיביות ארגונית

 • הקמת מערכים תפעוליים למירכוז פעולות
 • פיתוח תכניות למיכון והגדרת סדרי עדיפויות להשגת יעילות ארגונית
 • פיתוח כלים ויכולות ארגוניות תומכי יעילות ואפקטיביות 
 • מדידה ארגונית, תקינת משאבים, אנליזה ארגונית