תפעול ושרשראות אספקה

תפעול ושרשראות אספקה

קבוצת נירם גיתן - NGG


קצב השינויים הגבוה הופך מערכים תפעוליים על פניהם ומשנה את מיקומה וחשיבותה של שרשרת האספקה. בדור המזמין מוצר באינטרנט ומצפה לקבל אותו באותו יום ואפילו בתוך שעה, בתקופה כרטיס לקולנוע או מופע מוזמן באינטרנט ויורד מיידית למכשיר הסלולרי, מיידיות האספקה הופכת קריטי ויעוד המערך התפעולי משתנה דרמטית.

קבוצת נירם גיתן מסייעת לאירגונים בהתאמת המערכים התפעוליים והלוגיסטיים לעולם החדש.

ההתמחות שלנו

פתרונות

 •  ניתוח המוכנות האירגונית בעלות שרשרת האספקה והתפעול
 • גיבוש אסטרטגיה תפעולית
 • גיבוש אסטרטגיה לשרשרת אספקה
 • גיבוש ויישום מדיניות לניהול המלאי
 • שיפור ביצועים בתהליכי הרכש האירגוניים והקמת רכש מרכזי
 • ייעול תהליכי תכנון
 • שיפור ביצועים בתהליכי ייצור ולוגיסטיקה (מחסנים והפצה)
 • תכנון פונקציונאלי של סביבת עבודה ומחסנים

קבוצת נירם גיתן - NGG

קצב השינויים הגבוה הופך מערכים תפעוליים על פניהם ומשנה את מיקומה וחשיבותה של שרשרת האספקה. בדור המזמין מוצר באינטרנט ומצפה לקבל אותו באותו יום ואפילו בתוך שעה, בתקופה כרטיס לקולנוע או מופע מוזמן באינטרנט ויורד מיידית למכשיר הסלולרי, מיידיות האספקה הופכת קריטי ויעוד המערך התפעולי משתנה דרמטית.

ההתמחות שלנו

קבוצת נירם גיתן מסייעת לאירגונים בהתאמת המערכים התפעוליים והלוגיסטיים לעולם החדש.

פתרונות

 •  ניתוח המוכנות האירגונית בעלות שרשרת האספקה והתפעול
 • גיבוש אסטרטגיה תפעולית
 • גיבוש אסטרטגיה לשרשרת אספקה
 • גיבוש ויישום מדיניות לניהול המלאי
 • שיפור ביצועים בתהליכי הרכש האירגוניים והקמת רכש מרכזי
 • ייעול תהליכי תכנון
 • שיפור ביצועים בתהליכי ייצור ולוגיסטיקה (מחסנים והפצה)
 • תכנון פונקציונאלי של סביבת עבודה ומחסנים

אנו מתמחים בפתרונות למצוינות עסקית

חווית
לקוח וטרנספורמציה
דיגיטלית

ניהול השינוי

מצוינות
ארגונית

למידה, הדרכה
והטמעה

תפעול
ושרשראות אספקה

מערכים
גלובליים