תפעול ושרשראות אספקה

תפעול ושרשראות אספקה

מערכים תפעוליים, לוגיסטיים ושרשראות אספקה

קצב השינויים הגבוה הופך מערכים תפעוליים על פניהם ומשנה את מיקומה וחשיבותה של שרשרת האספקה. בדור המזמין מוצר באינטרנט ומצפה לקבל אותו באותו יום ואפילו בתוך שעה, בתקופה בה כרטיס לקולנוע או מופע מוזמן באינטרנט ויורד מיידית למכשיר הסלולרי, מיידיות האספקה הופכת קריטי ויעוד המערך התפעולי משתנה דרמטית.

קבוצת נירם גיתן מסייעת לאירגונים בהתאמת המערכים התפעוליים והלוגיסטיים לעולם החדש.

ההתמחות שלנו

פתרונות

• ניתוח מוכנות התפעול ושרשרת האספקה לעולם בהפרעה
• גיבוש אסטרטגיה תפעולית.
• גיבוש אסטרטגיה לשרשרת אספקה.
• גיבוש ויישום מדיניות לניהול המלאי.
• שיפור ביצועים בתהליכי הרכש הארגוניים והקמת רכש מרכזי
• ייעול תהליכי תכנון.
• שיפור ביצועים בתהליכי ייצור.
• שיפור ביצועים בתהליכי הלוגיסטיקה (מחסנים והפצה).
• תכנון פונקציונלי של סביבת עבודה ומחסנים.
• בחירה וניהול היישום של מערכות לניהול הייצור (MES).
• בחירה וניהול היישום של מערכות לניהול שרשרת האספקה.
• שיפור ביצועים בתהליכי ניהול מוצר וניהול תצורה.

קבוצת נירם גיתן - NGG

קצב השינויים הגבוה הופך מערכים תפעוליים על פניהם ומשנה את מיקומה וחשיבותה של שרשרת האספקה. בדור המזמין מוצר באינטרנט ומצפה לקבל אותו באותו יום ואפילו בתוך שעה, בתקופה בה כרטיס לקולנוע או מופע מוזמן באינטרנט ויורד מיידית למכשיר הסלולרי, מיידיות האספקה הופכת קריטי ויעוד המערך התפעולי משתנה דרמטית.

ההתמחות שלנו

קבוצת נירם גיתן מסייעת לאירגונים בהתאמת המערכים התפעוליים והלוגיסטיים לעולם החדש.

פתרונות

• ניתוח מוכנות התפעול ושרשרת האספקה לעולם בהפרעה
• גיבוש אסטרטגיה תפעולית.
• גיבוש אסטרטגיה לשרשרת אספקה.
• גיבוש ויישום מדיניות לניהול המלאי.
• שיפור ביצועים בתהליכי הרכש הארגוניים והקמת רכש מרכזי
• ייעול תהליכי תכנון.
• שיפור ביצועים בתהליכי ייצור.
• שיפור ביצועים בתהליכי הלוגיסטיקה (מחסנים והפצה).
• תכנון פונקציונלי של סביבת עבודה ומחסנים.
• בחירה וניהול היישום של מערכות לניהול הייצור (MES).
• בחירה וניהול היישום של מערכות לניהול שרשרת האספקה.
• שיפור ביצועים בתהליכי ניהול מוצר וניהול תצורה.