טרנספורמציה ארגונית

טרנספורמציה ארגונית

טרנספורמציה -מעבר הארגון בין מצבים בקצב גבוה

קצב השינויים הגבוה בסביבה מביא ארגונים לשינוי במערכים הפנימיים בקצב גובר והולך. בעבר שינוי ארגוני נוהל כפרוייקט ובדרך כלל היה מקומי, מעטים ונדירים היו האירועים בהם ביצעה הנהלה שינוי כולל במערכים הארגוניים. כיום המצב שונה וההנהלות מוצאות את עצמן מבצעות, במקרה הטוב, שינויים בתדירות גוברת או אפילו רודפות אחרי שינויים שנכפים עליהן.

אנו חווים מעבר ממצב של “שינוי” במובן הקלאסי שלו – מקומי, מוגדר, מוכל למצב של “טרנספורמציה” – רחב, מקיף וגורף.

קבוצת נירם גיתן מסייעת לארגונים לאפיין את מהות ועוצמת הטרנספורמציה הארגונית, לבצע אותה בהצלחה ולפתח מיומנות ארגונית בניהול הטרנספורמציה.

ההתמחות שלנו

פתרונות

  • בחינת המוכנות הארגונית לטרנספורמציה
  • גיבוש המודל הארגוני המתאים
  • גיבוש התכנית לטרנספורמציה ארגונית
  • פיתוח יכולת ניהול תהליכי הטרנספורמציה
  • ניהול תהליכי טרנספורמציה ארגונית

טרנספורמציה -מעבר הארגון בין מצבים בקצב גבוה

קצב השינויים הגבוה בסביבה מביא ארגונים לשינוי במערכים הפנימיים בקצב גובר והולך. בעבר שינוי ארגוני נוהל כפרוייקט ובדרך כלל היה מקומי, מעטים ונדירים היו האירועים בהם ביצעה הנהלה שינוי כולל במערכים הארגוניים. כיום המצב שונה וההנהלות מוצאות את עצמן מבצעות, במקרה הטוב, שינויים בתדירות גוברת או אפילו רודפות אחרי שינויים שנכפים עליהן.

אנו חווים מעבר ממצב של “שינוי” במובן הקלאסי שלו – מקומי, מוגדר, מוכל למצב של “טרנספורמציה” – רחב, מקיף וגורף.

ההתמחות שלנו

קבוצת נירם גיתן מסייעת לארגונים לאפיין את מהות ועוצמת הטרנספורמציה הארגונית, לבצע אותה בהצלחה ולפתח מיומנות ארגונית בניהול הטרנספורמציה.

פתרונות

  • בחינת המוכנות הארגונית לטרנספורמציה
  • גיבוש המודל הארגוני המתאים
  • גיבוש התכנית לטרנספורמציה ארגונית
  • פיתוח יכולת ניהול תהליכי הטרנספורמציה
  • ניהול תהליכי טרנספורמציה ארגונית