אסטרטגיה

אסטרטגיה

אסטרטגיה של ארגון בהפרעה

אסטרטגיה היא דרך הפעולה הנבחרת על ידי ארגון על מנת לממש את מטרותיו ויעדיו. בעבר עסקו הנהלות בגיבוש אסטרטגיה אחת לתקופה ארוכה, דובר על עד 10 שנים או כשנכנס מנכ”ל חדש לתפקיד.

המצב היום השתנה לחלוטין. העולם של ימינו נמצא תחת הפרעה הולכת וגוברת המחייבת ארגונים לחשב מסלול מחדש, נושא המעסיק רבות את הנהלות כלל הארגונים בכל תחום, גודל ואופי ומחייב אותם לפתח יכולות שלא נדרשו להן מעולם.

קבוצת נירם גיתן מתמחה בהערכות שעל ארגונים לעבור על מנת להתמודד עם קצב השינויים והאיומים בסביבה העיסקית של ימינו.

ההתמחות שלנו

פתרונות

• ניתוח מוכנות ארגונית לעולם בהפרעה (Disruption Strategy).
• בניית “מפת חום” למיקודים אסטרטגיים (Strategic Focus Map).
• הקמת יחידות לתכנון אסטרטגי.
• גיבוש תפישת הפעלה לתכנון אסטרטגי.
• גיבוש תהליך ניהול מידע .
• גיבוש תהליך ניהול סיכונים ארגוניים.
• גיבוש והפעלה של תהליך בחינת חלופות אסטרטגיות.
• גיבוש והפעלה של תהליכי הערכת מצב, עבודת מטה וקבלת החלטה על חלופות אסטרטגיות.
• הטמעת השימוש במתודולוגיית “דגלים אדומים”.
• יישום גישת ה”אדם העשירי” ו”צוות אדום” כמנגנון לאיזון בקבלת החלטות.
• גיבוש אסטרטגית ה”יום שאחרי” – הערכות, התמודדות ויציאה ממשברים.
• הקמת יחידות לניהול היוזמות האסטרטגיות (SRO, EPMO, EMO).

אסטרטגיה של ארגון בהפרעה

אסטרטגיה היא דרך הפעולה הנבחרת על ידי ארגון על מנת לממש את מטרותיו ויעדיו. בעבר עסקו הנהלות בגיבוש אסטרטגיה אחת לתקופה ארוכה, דובר על עד 10 שנים או כשנכנס מנכ”ל חדש לתפקיד.

המצב היום השתנה לחלוטין. העולם של ימינו נמצא תחת הפרעה הולכת וגוברת המחייבת ארגונים לחשב מסלול מחדש, נושא המעסיק רבות את הנהלות כלל הארגונים בכל תחום, גודל ואופי ומחייב אותם לפתח יכולות שלא נדרשו להן מעולם.

ההתמחות שלנו

  • קבוצת נירם גיתן מתמחה בהערכות שעל ארגונים לעבור על מנת להתמודד עם קצב השינויים והאיומים בסביבה העיסקית של ימינו.

פתרונות

• ניתוח מוכנות ארגונית לעולם בהפרעה (Disruption Strategy).
• בניית “מפת חום” למיקודים אסטרטגיים (Strategic Focus Map).
• הקמת יחידות לתכנון אסטרטגי.
• גיבוש תפישת הפעלה לתכנון אסטרטגי.
• גיבוש תהליך ניהול מידע .
• גיבוש תהליך ניהול סיכונים ארגוניים.
• גיבוש והפעלה של תהליך בחינת חלופות אסטרטגיות.
• גיבוש והפעלה של תהליכי הערכת מצב, עבודת מטה וקבלת החלטה על חלופות אסטרטגיות.
• הטמעת השימוש במתודולוגיית “דגלים אדומים”.
• יישום גישת ה”אדם העשירי” ו”צוות אדום” כמנגנון לאיזון בקבלת החלטות.
• גיבוש אסטרטגית ה”יום שאחרי” – הערכות, התמודדות ויציאה ממשברים.
• הקמת יחידות לניהול היוזמות האסטרטגיות (SRO, EPMO, EMO).