אסטרטגיה

אסטרטגיה

קבוצת נירם גיתן - NGG


אסטרטגיה היא דרך הפעולה הנבחרת על ידי אירגון על מנת לממש את מטרותיו ויעדיו. בעבר עסקו הנהלות בגיבוש אסטרטגיה אחת לתקופה ארוכה, דובר על עד 10 שנים או כשנכנס מנכ”ל חדש לתפקיד.

המצב היום השתנה לחלוטין. העולם של ימינו נמצא תחת הפרעה הולכת וגוברת המחייבת אירגונים לחשב מסלול מחדש, נושא המעסיק רבות את הנהלות כלל האירגונים בכל תחום, גודל ואופי ומחייב אותם לפתח יכולות שלא נדרשו להן מעולם.

קבוצת נירם גיתן מתמחה בהערכות שעל אירגונים לעבור על מנת להתמודד עם קצב השינויים והאיומים בסביבה העיסקית של ימינו.

 

תחומי ההתמחות שלנו

פתרונות

 • ניתוח מוכנות אירגונית לעולם בהפרעה (Disruption Strategy)
 • בניית מפת מיקודים אסטרטגית (Strategic Focus Map)
 • גיבוש תפישת הפעלה לתכנון אסטרטגי
 • הקמת יחידות לתכנון אסטרטגי
 • גיבוש תהליך ניהול המידע האסטרטגי
 • גיבוש תהליך ניהול הסיכונים האירגוניים
 • גיבוש והפעלה של תהליך בחינת חלופות אסטרטגיות
 • גיבוש והפעלה של תהליכי הערכת מצב, עבודת מטה וקבלת החלטה על חלופות אסטרטגיות
 • הקמת יחידות לניהול היוזמות האסטרטגיות (SRO, EPMO)

קבוצת נירם גיתן - NGG

אסטרטגיה היא דרך הפעולה הנבחרת על ידי אירגון על מנת לממש את מטרותיו ויעדיו. בעבר עסקו הנהלות בגיבוש אסטרטגיה אחת לתקופה ארוכה, דובר על עד 10 שנים או כשנכנס מנכ”ל חדש לתפקיד.

המצב היום השתנה לחלוטין. העולם של ימינו נמצא תחת הפרעה הולכת וגוברת המחייבת אירגונים לחשב מסלול מחדש, נושא המעסיק רבות את הנהלות כלל האירגונים בכל תחום, גודל ואופי ומחייב אותם לפתח יכולות שלא נדרשו להן מעולם.

תחומי ההתמחות שלנו

 • קבוצת נירם גיתן מתמחה בהערכות שעל אירגונים לעבור על מנת להתמודד עם קצב השינויים והאיומים בסביבה העיסקית של ימינו.

פתרונות

 • ניתוח מוכנות אירגונית לעולם בהפרעה (Disruption Strategy)
 • בניית מפת מיקודים אסטרטגית (Strategic Focus Map)
 • גיבוש תפישת הפעלה לתכנון אסטרטגי
 • הקמת יחידות לתכנון אסטרטגי
 • גיבוש תהליך ניהול המידע האסטרטגי
 • גיבוש תהליך ניהול הסיכונים האירגוניים
 • גיבוש והפעלה של תהליך בחינת חלופות אסטרטגיות
 • גיבוש והפעלה של תהליכי הערכת מצב, עבודת מטה וקבלת החלטה על חלופות אסטרטגיות
 • הקמת יחידות לניהול היוזמות האסטרטגיות (SRO, EPMO)

אנו מתמחים בפתרונות למצוינות עסקית

חווית
לקוח וטרנספורמציה
דיגיטלית

ניהול השינוי

מצוינות
ארגונית

למידה, הדרכה
והטמעה

תפעול
ושרשראות אספקה

מערכים
גלובליים