מאמרים ופרסומים
מאמרים
ופרסומים

מגמות עולמיות בתחום ההון האנושי – 2019

דו”ח דלוייט לשנת 2019 מצביע על שלושה תחומים בהם הארגון החברתי נדרש להמציא עצמו מחדש- עתיד הארגון, עתיד כוח העבודה ועתיד משאבי האנוש. איך עושים את זה? התשובות שלנו במאמר.


מגמות עולמיות בתחום ההון האנושי

בראשית כל שנה מוציאה חברת דלוייט דו”ח מעמיק המנתח את המגמות המובילות בתחום ההון האנושי. הדו”ח מבוסס על סקר עליו עונים לקוחות דלוייט מסביב לעולם. מדובר במנהלים בכירים ואנשי משאבי אנוש של חברות בכל גודל כמעט וממגוון רחב מאוד של תעשיות.

ב 2018 עמד הדו”ח בסימן עלייתו של הארגון החברתי. ארגונים כפי שהסתבר אז, כבר אינם מוערכים רק על- פי המדדים הכספיים המקובלים, ואפילו לא על- פי איכות המוצרים, או השירותים שלהם. הם נמדדים, במידה רבה, על פי מערכות היחסים שהן מנהלות עם עובדים, לקוחות והקהילות שלהם ועל השפעתם החברתית באופן כללי, מה שהפך אותם, הלכה למעשה, מארגונים עסקיים לארגונים חברתיים.

הדו”ח לשנת 2019 אשר פורסם זה עתה, משקף עליית מדרגה נוספת במגמה זו. מכלול לחצים פוליטיים, חברתיים, כלכליים- וטכנולוגיים אשר גרמו לעלייתו של הארגון החברתי רק החריפו. האתגר של 2019 הוא ללמוד להוביל את הארגון החברתי. פילנתרופיה ארגונית והצהרת ייעוד הכוללת מרכיבים חברתיים כבר אינם “מספקים את הסחורה”. הארגון החברתי נדרש להמציא את עצמו מחדש עם מיקוד חזק בהיבט האנושי.

הבחירה במונח “להמציא מחדש” אינה מקרית ואינה קלישאה. עוצמת ההפרעה לעבודה, לעובדים ולכוח העבודה וההשלכות שלה על המעסיקים, היא הגורם לבחירה במונח זה. “להמציא מחדש” מחייב חזרה אחורה לליבת הארגון, ליסודות. מדוע? מפני שבכל מה שקשור לעבודה, לעובדים ולמקומות עבודה יש המון עבודה לעשות. עם שיעור מחוברות עובדים של פחות מ 15%, עליה בכמות שעות העבודה שעובדים משקיעים ונתוני שיא של מצוקה נפשית וכלכלית, לא צריך סיבות נוספות.

בכדי להשפיע , בצורה משמעותית, על היכולת להוביל את הארגון החברתי, ממליצים בדלוייט לרכז את המאמצים בשלושה תחומים: עתיד כוח העבודה, עתידו של הארגון ועתידה של פונקציית משאבי אנוש. כל אחד משלושת התחומים הללו מכיל מספר נושאים בהם על ארגונים להמציא את עצמם מחדש.

להמשך קריאה ולטיפים שלנו היכנסו >> http://bit.ly/2Ma7W38

מודל מוכנות לעולם בהפרעה

קבוצת נירם גיתן פועלת על בסיס מודל רק ערוצי למוכנות אירגונית.
המודלים המשמשים כבסיס לעבודה נבחרים בהתאמה למיקוד שנקבע.

 • Dataהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Disruptive strategyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Sensing navigationהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Legacyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Cultureהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Technologyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Agilityהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Dataהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Disruptive strategyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Sensing navigationהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Legacyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Cultureהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Technologyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Agilityהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר