מאמרים ופרסומים
מאמרים
ופרסומים

לומדות קליטה ולומדות מקצועיות עבור מגוון חברות בארץ ובעולם

לומדת אוריינטציה לחטיבה, המשלבת משחק מונופול – פותחה עבור חברת תרופות

מרכז פיתוח למידה בקבוצת נירם גיתן מתמחה בתהליכי פיצוח ופיתוח של פתרונות למידה אפקטיביים. הצצה למספר פרוייקטים לפיתוח לומדות קליטה ולומדות מקצועיות עבור מגוון חברות בארץ ובעולם

פרויקט: פיתוח לומדות קליטה ולומדות מקצועיות עבור מגוון ארגונים במשק

אנו מתמחים בפיתוח לומדות אינטראקטיביות במגוון נושאים:

 • אוריינטציה / היכרות עם הארגון
 • היכרות עם מוצרים / שירותים של הארגון
 • רגולציה
 • מערכות מידע
 • נהלי/תהליכי עבודה

אנו משלבים לומדות כחלק מתהליכי למידה כגון: אירועי כיתה ואירועי למידה יחידניים. בכל לומדה אנו שמים דגש על חווית הלמידה ומשלבים מגוון אינטראקציות וסיפורי מסגרת להגברת מחוברות ואפקטיביות הלמידה.

להלן מספר דוגמאות ללומדות השונות

 1. לומדת אוריינטציה למוצרים, המשלבת שאלות ונקודות לאורך הלומדה – פותחה עבור חברת משקאות

2. לומדת רגולציה, המשלבת מסלול נסיעה עם אינטראקציות לאורך המסלול – פותחה עבור חברת ביטוח

3. לומדת הכרות עם מערכת, המשלבת סרטוני סמן קצרים על המערכת – פותחה עבור חברת תרופות

4. לומדת אוריינטציה לחטיבה, המשלבת משחק מונופול – פותחה עבור חברת תרופות

5. לומדת נהלים והסמכה, המשלבת בחינה – פותח עבור חברה בתחום הבנייה והתשתיות

מודל מוכנות לעולם בהפרעה

קבוצת נירם גיתן פועלת על בסיס מודל רק ערוצי למוכנות אירגונית.
המודלים המשמשים כבסיס לעבודה נבחרים בהתאמה למיקוד שנקבע.

 • Dataהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Disruptive strategyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Sensing navigationהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Legacyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Cultureהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Technologyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Agilityהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Dataהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Disruptive strategyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Sensing navigationהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Legacyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Cultureהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Technologyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Agilityהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר