מאמרים ופרסומים
מאמרים
ופרסומים

הצרכים החדשים של עולם בהפרעה | רם יאולוס מרצה בועידה השנתית לניהול לקוח

מוצרים בשיטת ‘הקנייה והזריקה’ הפכו להרגל שכיח בקרב הלקוחות המודרניים.
מדוע מגמה זו הולכת ומתגברת, והופכת את הצרכנים לאדישים כלפי מוצרים, טכנולוגיות ושירותים חדשים?
ואיך מתמקדים במציאות זו בנאמנות וניהול לקוח?

רם יאולוס, מנכ”ל קבוצת נירם גיתן NGG, התארח בועידה השנתית לניהול לקוח והרצה בפני מאות מנכ”לים, מנהלים ויועצים ארגוניים על המציאות הדינאמית של היום בה קצב השינויים ממשיך לעלות ועל העולם העסקי שממשיך להיות בהפרעה.
צפו בקטע מההרצאה של רם יאולוס בסרטון המצורף >>

מודל מוכנות לעולם בהפרעה

קבוצת נירם גיתן פועלת על בסיס מודל רק ערוצי למוכנות אירגונית.
המודלים המשמשים כבסיס לעבודה נבחרים בהתאמה למיקוד שנקבע.

 • Dataהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Disruptive strategyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Sensing navigationהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Legacyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Cultureהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Technologyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Agilityהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Dataהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Disruptive strategyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Sensing navigationהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Legacyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Cultureהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Technologyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Agilityהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר