Supply Chain In Disruption: המצגת של רם יאולוס ויוסי אשכנזי בכנס לניהול שרשרת האספקה

העולם נמצא בהפרעה, השקעות אינסופיות בטכנולוגיה מעסיקות הנהלות, אך אלו לא בהכרח נותנות את המענה. אנחנו נוטים לעיתים לשכוח את הנחות היסוד האסטרטגיות והתפעוליות המשפיעות על שרשרת הערך בכלל ושרשרת האספקה בפרט. במהלך של בחינת הנחות היסוד האסטרטגיות והטקטיות בתהליכי ההצטיידות, שרשרת האספקה והתחזוקה, ביצע חיל הים שינוי מהותי ורחב שמביא להתאמה מיטבית בין השקעות […]