שירותי בריאות

ענף שירותי הבריאות נמצא בשנים האחרונות במגמת התפתחות והתרחבות, בעקבות מיזוגים ורכישות בין החברות השונות בשוק. כנגזרת מכך, חברות פארמה רבות חוות שינויים תכופים באסטרטגיה, במיקודים ארגוניים, במבנים, בתהליכים תפעוליים ועסקיים וברגולציה. שינויים אלה יוצרים אתגרים מבית ומחוץ ומחייבים את החברות הללו להיות ערוכות לניהול השינויים כדרך חיים.

שירותי בריאות

ענף שירותי הבריאות נמצא בשנים האחרונות במגמת התפתחות והתרחבות, בעקבות מיזוגים ורכישות בין החברות השונות בשוק. כנגזרת מכך, חברות פארמה רבות חוות שינויים תכופים באסטרטגיה, במיקודים ארגוניים, במבנים, בתהליכים תפעוליים ועסקיים וברגולציה. שינויים אלה יוצרים אתגרים מבית ומחוץ ומחייבים את החברות הללו להיות ערוכות לניהול השינויים כדרך חיים.

בין לקוחותינו

מאוחדת
TEVA
מכבי
KAMADA
שלה
כללית

בין לקוחותינו

אתגרים מרכזיים

 • מיזוג בין פעילויות עסקיות
 • מיזוג בין יחידות ארגוניות
 • הקמה של אופרציות תפעוליות חדשות
 • בניית DNA ארגוני של One Company
 • הטמעת סטנדרטים ותהליכים גלובליים
 • ניהול תהליכי שינוי גלובליים
 • ניהול מערכי הידע

פתרונות

 • בניית סט ערכים ארגוניים והגדרת ה-DNA הנדרש להשגת יעדים עסקיים
 • בניית מתודולוגיות עבודה גלובליות בהיבטים של למידה, Organizational Development, מכירות, שירות, תפעול ועוד
 • הטמעת תהליכים ארגוניים ועסקיים גלובליים – פיתוח ויישום מתודולוגיות להטמעת שינוי ולהטמעת תהליכים וכלים בראייה גלובלית
 • מיפוי תהליכים וגופי ידע הנדרשים להקמת מערכים תפעוליים חדשים על בסיס ידע ומתודולוגיות עבודה רב תחומיות
 • פיתוח מנהיגות וניהול שינוי – ליווי תהליכי שינוי וצמיחה תוך התייחסות להיבטים מבניים, תהליכים, וכן להיבטים אישיים ובין-אישיים
 • הטמעת מערכות מידע ומערכות עסקיות – פיתוח, הדרכה והטמעה של כלים ומערכות עסקיות, ליווי צוותי שיפור פנימיים, הכשרות מדריכים
 • פתרונות ניהול ידע ולמידה – ליווי ארגונים בחשיבה אסטרטגית והטמעה של תפישות ניהול ידע ולמידה מתקדמות, במציאות ארגונית דינמית ובהתאם לתנאי השוק והרגולציה, תוך תרגום צרכי הלמידה בארגון לתכניות הכשרה והתפתחות

אתגרים מרכזיים

 • מיזוג בין פעילויות עסקיות
 • מיזוג בין יחידות ארגוניות
 • הקמה של אופרציות תפעוליות חדשות
 • בניית DNA ארגוני של One Company
 • הטמעת סטנדרטים ותהליכים גלובליים
 • ניהול תהליכי שינוי גלובליים
 • ניהול מערכי הידע

פתרונות

 • בניית סט ערכים ארגוניים והגדרת ה-DNA הנדרש להשגת יעדים עסקיים
 • בניית מתודולוגיות עבודה גלובליות בהיבטים של למידה, Organizational Development, מכירות, שירות, תפעול ועוד
 • הטמעת תהליכים ארגוניים ועסקיים גלובליים – פיתוח ויישום מתודולוגיות להטמעת שינוי ולהטמעת תהליכים וכלים בראייה גלובלית
 • מיפוי תהליכים וגופי ידע הנדרשים להקמת מערכים תפעוליים חדשים על בסיס ידע ומתודולוגיות עבודה רב תחומיות
 • פיתוח מנהיגות וניהול שינוי – ליווי תהליכי שינוי וצמיחה תוך התייחסות להיבטים מבניים, תהליכים, וכן להיבטים אישיים ובין-אישיים
 • הטמעת מערכות מידע ומערכות עסקיות – פיתוח, הדרכה והטמעה של כלים ומערכות עסקיות, ליווי צוותי שיפור פנימיים, הכשרות מדריכים
 • פתרונות ניהול ידע ולמידה – ליווי ארגונים בחשיבה אסטרטגית והטמעה של תפישות ניהול ידע ולמידה מתקדמות, במציאות ארגונית דינמית ובהתאם לתנאי השוק והרגולציה, תוך תרגום צרכי הלמידה בארגון לתכניות הכשרה והתפתחות