מאמרים ופרסומים
מאמרים
ופרסומים

ראש השנה תשע"ט: טרנספורמציה ארגונית במגזר הציבורי

רם יאולוס, מנכ”ל קבוצת נירם גיתן NGG, מציג את השינויים שעבר השנה המגזר הציבורי בישראל

משרדי הממשלה בפרט והמגזר הציבורי ככלל, גילו את הערוצים הדיגיטליים ולא סתם. היכולת להנגיש מידע ושירותים לאזרח, מאפשרת לשפר את רמת השרות במגזר הציבורי. כמו כן מדובר בהישגים שניתן ליח”צנם בטווח קצר יחסית, תוך כדי הקדנציה והם נראים לעיין ומורגשים.

הטרנספורמציה הדיגיטלית תפסה תאוצה בשנת 2018 ברבים ממשרדי הממשלה ואנחנו נראה אותה הולכת וצומחת גם בשנים הבאות. שירותים שונים יונגשו ויהפכו זמינים, במקביל יְיוּתְּרוּ משרות שונות במרכזי קבלת קהל, שיהפכו חסרי ביקוש במהירות. מידע ציבורי ופרטי יהיה נגיש לשימוש עצמי. במקביל, כבר עכשיו הדיגיטציה מאפשרת מהלכים שלא ניתן היה לדמיין אותם בעבר, כמו:

יכולת ההשוואה בין פוליסות ביטוח ועמלות של חברות הביטוח והבנקים

יצירת דרוג אשראי שיאפשר תחרות טובה יותר מחד, אך גם חשיפה גבוהה יותר של הלקוחות

בדומה לשוק התקשורת השחקנים נכנסים האחד למרחב של השני והשוק מתשכלל והופך תחרותי יותר. בנוסף עולה שאלת השימוש במזומן, כלי שבעתיד יהיה פחות ופחות אטרקטיבי וגם מבחינת רשות המיסים, ביטול השימוש במזומן יסייע בהעמקת הגביה.

הדיגיטציה מאפשרת:

הגברת התחרות

רגולציה חכמה יותר

הנגשת השירותים לאזרח

התייעלות של המגזר הציבורי

מתחת לשטח רוחשת תופעת התעסוקה, שכן המדידה הקלאסית של התעסוקה במשק כבר אינה רלוונטית ויחד עימה שאלת הביטוח הלאומי. תפקידים מסורתיים נעלמים ויותר אנשים מוצאים עצמם מחוץ למעגל העבודה לתקופות שונות, וכאן הגופים האחראיים עדיין לא התעוררו והיקף התופעה אינו ברור.

לאורך 2018 סייענו ללקוחותינו במשרדי ממשלה שונים להאיץ את מהלך הטרנספורמציה הדיגיטלית, להנגיש שירותים לאזרח ולחשוף אותו לשימוש במידעים שונים. במקביל סייענו במהלכי התייעלות תפעולית, מרכוז של שירותים, שיפור ביצועים במוקדים טלפוניים ושיפור הבקרה והמדידה.

מודל מוכנות לעולם בהפרעה

קבוצת נירם גיתן פועלת על בסיס מודל רק ערוצי למוכנות אירגונית.
המודלים המשמשים כבסיס לעבודה נבחרים בהתאמה למיקוד שנקבע.

 • Dataהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Disruptive strategyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Sensing navigationהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Legacyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Cultureהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Technologyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Agilityהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Dataהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Disruptive strategyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Sensing navigationהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Legacyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Cultureהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Technologyהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר
 • Agilityהגדרת קלסתר המרכיבים המרכזיים הנדרשים למתן מענה אפקטיבי בתחום מוגדר